מפגש בוגרות ובוגרים
מפגש בוגרות ובוגרים

אחת לשנה אנו נפרדים בטקס חגיגי ממשתתפות ומשתתפי הפרויקטים שהסתיימו בשנה הקודמת. במסגרת מפגש הבוגרים שלנו אנו דנים עימם ועם אורחות ואורחים נכבדים נוספים בסוגיות חברתיות – פוליטיות עכשוויות.