קרן פורום העתיד גרמניה-ישראל תומכת באנשים מישראל ומגרמניה, אשר עובדים יחדיו בפרויקטים משותפים, המתמודדים עם אתגרים בשתי החברות והמקדמים את יחסי ישראל-גרמניה. בכך אנו תורמים באופן אחראי ליצירה ולפיתוח של יחסים אלה בהווה ובעתיד.

גרמניה וישראל ניצבות כיום ביחד ולחוד בפני אתגרים מורכבים, חברתיים, פוליטיים ותרבותיים.‬ על רקע מציאות זו אנחנו מאמינים ביכולתם של אנשים צעירים להכניס רוח חדשה בעתיד היחסים שבין שתי המדינות ובתוך כך מבקשים להתוודע לנושאים המעסיקים כיום בעלי מקצוע צעירים, מתמחים וסטודנטים. להשגת מטרה זו אנחנו מבקשים לספק מרחב אשר ישמש לעבודה בצוותא ומקדמים פרויקטים משותפים המעודדים התבוננות יצירתית, תכניתית ומתודית במציאות החברתית של ימינו. עיקרון מנחה עבורנו בתהליך זה הוא כינונם של תקשורת הדדית ושיח ישיר, המאפשרים הסתכלות רעננה נטולת קלישאות. בדרך זו ניתן להרחיב רשתות קשר קיימות, כמו גם ליצור קשרים חדשים, אשר יניחו את הבסיס לעתיד משותף ביחסי גרמניה-ישראל. כקרן, אנחנו פועלים באופן אקטיבי לקידום מטרה זו ולשם כך תומכים בכם ובפרויקטים שלכם.

stiftung deutsch-israelisches zukunftsforum bei facebook