כלות וחתני הפרס

הטקס הראשון להענקת פרס שמעון פרס יערך בסתיו 2017.