ועידת התקשורת הישראלית-אירופית 2022
תל אביב, 8-6 בספטמבר, 2022:

רשת היזמות הגרמנית-ישראלית (GIIN) והקונגרס היהודי העולמי (WJC) בשיתוף פורום העתיד גרמניה-ישראל ושותפים נוספים, ארגנו בפעם השנייה את TLV Media ,ועידת תקשורת ישראלית-אירופית בת שלושה ימים. פורום העתיד השתתף באמצעות פאנל, שבמסגרתו דנה אניקה פינקן עם מרייקה אנגהוזן ונועה רקנאטי, שתיים מעמיתות תוכנית סילקה טמפל שאותה היא מובילה, על תיווך של מדיניות חוץ, אתגרים בדיווח התקשורתי הגרמני-ישראלי ואפשרויות תמיכה לאנשי ולנשות תקשורת צעירים.