מזרח-אירופה
מזרח-אירופה
השנה הראשונה של התוכנית תתמקד בנושא "קהילות דוברות רוסית בגרמניה ובישראל: יחסיהן  לרוסיה ומשמעותן בשתי הארצות" ותיערך בשיתוף פעולה עם: האגודה הגרמנית למחקרי מזרח אירופה, המועצה הגרמנית ליחסי חוץהמרכז למודרניות ליברלית.

סופה של ברית המועצות היה ראשיתה של תנועת הגירה גדולה. יותר ממיליון איש עזבו את ברית המועצות לישראל, יותר משני מיליון קיבלו אזרחות גרמנית, וכמעט 250,000 מהגרות ומהגרים שהיו רשומים כיהודים קיבלו מעמד קבע בגרמניה. כיצד השתלבו בשתי החברות ובאלו דרכים הם מעצבים את ההתפתחויות הפוליטיות, החברתיות והתרבותיות בישראל ובגרמניה כיום?


חמישה עמיתות ועמיתי מחקר עסקו בשאלות האלו ובשאלות אחרות.

עמיתות ועמיתי המחקר שלנו לשנת 2019 הם/הן:

סרגיי גורביץ': "כותבות וכותבים דוברי רוסית בגרמניה ובישראל: שיקוף ועיצוב של סביבה סוציו-תרבותית"

רבקה האן: "שייכות ועצמיות - מחקר ביוגרפי בקרב מהגרות דור שני מבריה"מ לשעבר בגרמניה"

ד"ר יורי נסטרקו: "השפעתן של חוויות שייכוּת ודתיוּת אתניות/תרבותיות על מידת השְׁלוֹמוּת של מהגרים יהודים בגרמניה ובישראל"

יונה רוק: "גרמניוּת, יהודיוּת ורוסיוּת תחת משא-ומתן בעידן של גבולות חברתיים משתנים – מחקר על עיצוב זהות בקרב רוסים-גרמנים, יהודים-רוסים ורוסים אתניים בברלין"

ליזה רוזובסקי: "הגירה 2.0: מה מושך ישראלים צעירים דוברי רוסית לברלין?"