עמיתות ועמיתים (ארה״ב)

ניתן להגיש מועמדות למחזור השנתי השני של תוכנית מענקי המחקר ע״ש סילקה טמפל עד 29 בפברואר 2020. אנחנו מצפות ומצפים בשמחה גדולה להכיר את עמיתות ועמיתי המחקר של השנה השנייה!