ארה״ב

השנה השנייה של תוכנית עמיתות ועמיתי המחקר ע״ש סילקה טמפל (2020) תתמקד בנושא ״ישראל וגרמניה בשנת הבחירות בארה״ב: נרטיבים לאומיים, זהויות ומדיניות חוץ״. השותפים שלנו הם הוועד היהודי האמריקני (AJC), רשת המנהיגות האירופאית (ELNET), המגזין ״פוליטיקה בינלאומית״ (IP) וארגון נשים בביטחון הבינלאומי (WIIS).

תחת חסותו של זיגמר גבריאל, שר החוץ של גרמניה לשעבר ויו"ר הגשר האטלנטי, מעניקה הקרן מלגות מחקר לנשות ואנשי תקשורת צעירים, העוסקים בנושאי מדיניות חוץ ומדיניות חברתית בעלי רלוונטיות לעתיד בישראל ובגרמניה.

הפרויקטים יידונו עם מומחות ומומחים בשיחות מקצועיות סגורות, יוצגו לציבור במסגרת כנסים ויראו אור בפרסומים שונים.