ארה״ב

השנה השנייה של תוכנית עמיתות ועמיתי המחקר ע״ש סילקה טמפל (2020) תתמקד בנושא ״ישראל וגרמניה בשנת הבחירות בארה״ב: נרטיבים לאומיים, זהויות ומדיניות חוץ״. השותפים שלנו הם הוועד היהודי האמריקני (AJC), רשת המנהיגות האירופאית (ELNET), המגזין ״פוליטיקה בינלאומית״ (IP) וארגון נשים בביטחון הבינלאומי (WIIS).

תחת חסותו של זיגמר גבריאל, שר החוץ של גרמניה לשעבר ויו"ר הגשר האטלנטי, מעניקה הקרן מלגות מחקר לנשות ואנשי תקשורת צעירים, העוסקים בנושאי מדיניות חוץ ומדיניות חברתית בעלי רלוונטיות לעתיד בישראל ובגרמניה.

הפרויקטים יידונו עם מומחות ומומחים בשיחות מקצועיות סגורות, יוצגו לציבור במסגרת כנסים ויראו אור בפרסומים שונים.

עמיתות ועמיתי המחקר שלנו לשנת 2020 הם/הן:

בייזה ארסלן: ״יחסי יהודים-מוסלמים בגרמניה, ישראל וארה״ב.״

איתמר בן-עמי: ״המאה של ויימאר היהודית מעבר לגבולות גרמניה״

בנימין בראון: ״שבר פתוח? ישראל, התפוצה היהודית ותפקידה ביחסים הבינלאומיים.״

האנו האוונשטיין: כותרת זמנית: ״נרטיבים מינוריים״

שטפי הֶנְטְשְקֶה: ״בבית בארץ הקודש״ – מחקר על צאצאי יהודי גרמניה בישראל בהקשר של שנת הבחירות בארה״ב.״

נועה רקנאטי: ״הזהות היהודית לאחר מלחמת העולם השנייה – מדוע אמריקה?״