מחזור 2022: סין, ישראל והמזרח התיכון

המחזור הרביעי של תוכנית מענקי המחקר על שם סילקה טמפל יעסוק בנושא ״השפעתה של סין על ישראל ועל המזרח התיכון״.

העשור האחרון הביא איתו שינויים גיאופוליטיים משמעותיים במזרח התיכון ועבורו.  לאחר מה שכונה ״האביב הערבי״ בשנת 2011  והנסיגה הגוברת של ארה״ב ושל אירופה מהאזור, העצימה סין את מעורבותה בו. אולם  משמעותה של מעורבות זו, השפעתן של השקעות סיניות וכן ההשלכות הפוליטיות (-ביטחוניות) נדונו עד כה רק בשולי השיח הגרמני  והישראלי. את זה ברצוננו לשנות!

לפיכך, יעסקו העמיתים\ות שלנו השנה בשאלות הנוגעות להשפעה הסינית על ישראל ועל המזרח התיכון. הם\ן יכוונו זרקורים מזוויות שונות על נושא שעתיד להטביע חותם לא רק על התפתחותו של המזרח התיכון, אלא גם על מדיניות החוץ של ארה״ב ושל גרמניה באזור.

 

ארגונים שותפים בתוכנית

השותפים שלנו הינם הוועד היהודי האמריקני (AJC), רשת המנהיגות האירופאית (ELNET), המגזין ״פוליטיקה בינלאומית״ (IP) וארגון נשים בביטחון הבינלאומי (WIIS) ואוניברסיטת בר אילן . החל משנת 2020 פועלת התוכנית תחת חסותו של זיגמר גבריאל, שר החוץ לשעבר של גרמניה ויושב ראש עמותת "הגשר האטלנטי" ומשנת 2021  גם תחת חסותה  של שרת החוץ לשעבר של ישראל ציפי ליבני.העמיתות והעמיתים שלנו <<  

פרסומים <<
הגשת מועמדות <<