דיאלוג הקיימֹֹּּוּת הישראלי-גרמני 

דיאלוג הקיימוּת הישראלי-גרמני מפגיש נשות ואנשי מקצוע והנהגה צעירים ממשרדי ממשלה, מארגונים לא ממשלתיים ומחברות עסקיות. המטרה המשותפת היא לדון בדרכים ליישום היעדים לפיתוח בר-קיימא של האו"ם ולפתח המלצות מדיניוּת קונקרטיות.
התוכנית תושק סמוך להתייעצויות הבין-ממשלתיות של גרמניה ישראל שיתקיימו בירושלים באוקטובר 2018.