מעבדת העתיד

להגשת בקשה למענק פיתוח פרויקט במסגרת מעבדת העתיד שלנו, אנא מלאו את טופס הבקשה המקוון מעבדת העתיד. את הבקשה ניתן להגיש רק באופן מקוון (אונליין) בארבעה מסגרות זמן שנתיות בנות חודשיים כל אחת: בינואר/פברואר, אפריל/מאי, יולי/אוגוסט, ואוקטובר/נובמבר.  התשובה לבקשת המימון תתקבל מאיתנו עד סוף החודש שלאחר מועד הגשת הבקשה, ובה נודיע האם באפשרותינו לתמוך בפגישות הפיתוח של הפרויקט שלך.

לטופס הבקשה למעבדת העתיד