הליך הבקשה למימון

קיימים שני מסלולים שונים להגשת בקשה:
- למימון פרויקט

- למענק פיתוח במסגרת מעבדת העתיד


אנא קראו בתשומת לב את פירוט מועדי ההגשה, הקריטריונים למימון ואופן הגשת הבקשה.

 

מועדי הגשת בקשה למימון

 

הצעות פרויקט במימון של עד 29,999 אירו:

 

ינואר/פברואר: לפרויקטים המתחילים ביוני לכל המוקדם

אפריל/מאי: לפרויקטים המתחילים בספטמבר לכל המוקדם

יולי/אוגוסט: לפרויקטים המתחילים בדצמבר לכל המוקדם

אוקטובר/נובמבר: לפרויקטים המתחילים במרץ בשנה שלאחר מכן לכל המוקדם

 

הצעות פרויקט הדורשות מימון של החל מ-30,000 אירו יוערכו פעמיים בשנה:

 

ניתן להגיש בקשה בינואר/פברואר או אפריל/מאי לפרויקטים המתחילים בדצמבר לכל המוקדם.

ניתן להגיש בקשה ביולי/אוגוסט או אוקטובר/נובמבר לפרויקטים המתחילים ביוני בשנה שלאחר מכן לכל המוקדם.