טופס הגשה למימון פרויקט 

בקשה לתמיכה ולמימון של פרויקט מורכבת משני שלבים: בשלב ראשון יש למלא את טופס הבקשה המקוון להגשת מועמדות. אם הפרויקט עומד בקריטריונים לתמיכה ולמימון ועורר בנו עניין, תוזמנו לעבור לשלב השני ולהגיש בקשה מפורטת לתמיכה ולמימון.

שלב ראשון: הגשת מועמדות
הגשת המועמדות אפשרית אך ורק באמצעות ההליך המקוון (אונליין).
אנא מלאו בקפידה את הטופס המקוון במהלך אחד ממועדי ההגשה ושלחו אלינו אונליין. בהמשך תקבלו מאיתנו הודעה אם הנכן/ם מוזמנים לעבור לשלב הבא ולהגיש בקשה מפורטת.

שלב שני: הגשת הבקשה
במידה שהשבנו בחיוב להגשת המועמדות שלכן/ם, תקבלו מאיתנו בצירוף להודעתנו טופס לבקשה מפורטת ואת המועד האחרון להגשתה. בקשות לתמיכה ולמימון החל מ-30,000 אירו ייבחנו ויאושרו על ידי הקרן רק פעמיים בשנה (במאי ובנובמבר).
על מנת להיכלל בסבב ההחלטות של מאי, יש לשלוח את הטופס המקוון להגשת מועמדות באוקטובר/נובמבר או בינואר/פברואר. על מנת להכלל בסבב ההחלטות של נובמבר, יש לשלוח את הטופס המקוון באפריל/מאי או ביולי/אוגוסט.

גובה המימון
גובה המימון הכולל אינו מוגבל מראש, אולם על תוכנית המימון לשקף את תוכן הפרויקט. עלויות ניתנות למימון ייחשבו כאלה הכרוכות בארגון ובתפעול הפרויקט בשתי המדינות, כגון עלויות חומרים, נסיעות והוצאות הובלה, הוצאות עבור ארוחות ולינות של משתתפות ומשתתפי הפרויקט, שכר טרחה או עלויות ארגוניות שונות.

This online form makes up the first part of our two-step procedure for project funding. You can only apply for funding from us online.

Information on Submitting a Proposal
Please read our funding criteria carefully. A successful proposal must fulfil all the named criteria.

Information on Thematic Categorization
The Foundation funds projects within three areas of activity: Politics and Society, Technology and Innovation, and Cultures and Communication. Under the “Our Projects” menu item, you will find a short description of each area of activity with thematic suggestions and information about the projects currently receiving funding within the three areas. Please explain why your project makes an important contribution to the future of German-Israeli relations within the respective area of activity.

In addition, the Foundation’s Future Lab program seeks to give young executives and professionals who already have an initial idea for a project the opportunity to organize a meeting in Germany or Israel for the purposes of project development.

Information on Filling Out the Form
Please follow the questions when filling out the form and make sure to fill out the obligatory fields marked with an *, otherwise the form cannot be submitted. Please note that you cannot save what you’ve entered into the form before submitting it.

By clicking on the “Submit Funding Proposal Form” button you are sending us your online proposal. You will then receive confirmation that we’ve received it at the email address you entered in the form.
Contact Information (* = obligatory field)
The collaboration within the project must take place between at least one German and at least one Israeli organization. Only one of the two organizations actually submits the project proposal and is responsible for the formal implementation of the project.
Contact Person
2. Formal Questions about the Project
  ,00 EUR
  ,00 EUR
3. Thematic Categorization
*Which of the 17 UN Sustainable Development Goals applies to your project? (multiple choices possible):
UN sustainable development goals (SDGs)
*Your project falls under which area of activity?: