טופס הגשה למימון פרויקט 

בקשה למימון של פרויקט מורכבת מכמה שלבים: בשלב הראשון יש למלא את טופס המועמדות המקוון. אם הפרויקט עומד בקריטריונים למימון ועורר בנו עניין, תוזמנו לעבור לשלב השני ולהגיש בקשה מפורטת למימון.
 
השלב השלישי נוגע רק לפרויקטים שהבקשה למימונם עולה על 30,000 אירו.
שימו לב שבשל לוח הזמנים של הליך המימון, הפרויקט שלכם יכול להיות מאושר לכל המוקדם 4-5 חודשים אחרי סוף מועד ההגשה שבמהלכו שלחתם את הצעתכם.   
 
 
שלב ראשון: הגשת מועמדות
הגשת המועמדות אפשרית אך ורק אונליין.
אנא מלאו בקפידה ושלחו את הטופס המקוון במהלך אחד ממועדי ההגשה המפורטים להלן.

מועדי הגשה
אפשר להגיש בקשות מועמדות ארבע פעמים בשנה במהלך חודשיים בכל פעם. בזמנים אחרים אין אפשרות למלא ולשלוח את הטופס המקוון.
 
1 בינואר – 28/29 בפברואר
עד 31 במרץ תקבלו הודעה אם הנכן/ם מוזמנים להגיש בקשה מפורטת.
 
1 באפריל – 31 במאי
עד 30 ביוני תקבלו הודעה אם הנכן/ם מוזמנים להגיש בקשה מפורטת.

1 ביולי – 31 באוגוסט
עד 30 בספטמבר תקבלו הודעה אם הנכן/ם מוזמנים להגיש בקשה מפורטת.

1 באוקטובר – 30 בנובמבר
עד 31 בדצמבר תקבלו הודעה אם הנכן/ם מוזמנים להגיש בקשה מפורטת.
 
 
שלב שני: הגשת הבקשה
אם המועמדות שלכן/ם עומדת בקריטריונים שלנו, תקבלו טופס להגשת בקשה מפורטת; לשם כך יעמדו לרשותכן/ם בערך 4-6 שבועות.
החלטה תתקבל כעבור 4-6 שבועות ממועד הגשת הבקשה.

אנא שימו לב לזמני הטיפול הנ״ל בעת תכנון מועדי הפרויקט שלכן/ם.
 
 
שלב שלישי: הצגת הפרויקט (רק לבקשות מימון מעל 30,000 אירו)
בקשות למימון בסכום העולה על 30,000 אירו צריכות להיות מוצגות בפני חבר הנאמנים של הקרן על ידי האחראיות/ים לפרויקט. הדבר אפשרי פעמיים בשנה – במאי/יוני ובנובמבר/דצמבר.

על מנת להיות מוזמנות/ים לישיבת חבר הנאמנים במאי/יוני, יש לשלוח את טופס המועמדות המקוון ביולי/אוגוסט או באוקטובר/נובמבר.
 
על מנת להיות מוזמנים לישיבת חבר הנאמנים בנובמבר/דצמבר, יש לשלוח את טופס המועמדות המקוון בינואר/פברואר או באפריל/מאי.
 
במידה שתוזמנו להגיש בקשה מפורטת (ראו שלב 2), תתקבל החלטה בתוך 4-6 שבועות אחרי הגשת הבקשה אם אתן/ם מוזמנות/ים לישיבת חבר הנאמנים.

אנא שימו לב לזמני הטיפול הנ״ל בעת תכנון מועדי הפרויקט שלכן/ם.
 
גובה המימון
גובה המימון הכולל אינו מוגדר על ידינו מראש. על תוכנית המימון לשקף את תוכן הפרויקט. עלויות ניתנות למימון ייחשבו כאלו הכרוכות בארגון ובתפעול הפרויקט הבילטרלי, כגון עלויות חומרים, נסיעות והוצאות הובלה, הוצאות עבור ארוחות ולינות של משתתפות ומשתתפי הפרויקט, שכר טרחה או עלויות ארגוניות שונות.

הוראות למילוי הטופס
נא לענות על השאלות ולמלא לכל הפחות את השדות המסומנים בכוכבית *, אחרת הטופס לא יישלח. שימו לב שתשובותיכם/ן אינן נשמרות במהלך מילוי הטופס.
לחיצה על הכפתור ״שליחת טופס מועמדות״ תשלח אלינו את הבקשה המקוונת. לאחר מכן תקבלו אישור קבלה לכתובת הדוא״ל המופיעה בטופס.
Contact Information (* = obligatory field)
The collaboration within the project must take place between at least one German and at least one Israeli organization. Only one of the two organizations actually submits the project proposal and is responsible for the formal implementation of the project.
Contact Person
2. Formal Questions about the Project
  ,00 EUR
  ,00 EUR
3. Thematic Categorization
*Which of the 17 UN Sustainable Development Goals applies to your project? (max. 4 choices possible):
UN sustainable development goals (SDGs)
*Your project falls under which area of activity?: