תחום פעילות 1: פוליטיקה וחברה
תחום פעילות 1: פוליטיקה וחברה

תכנית חילופין למומחות ומומחים בנושא הקצנה מבוססת דת

הקצנה הנובעת ממניעים דתיים והשלכותיה מהוות אתגר חברתי גלובלי. כיצד ניתן ברמת החברה האזרחית למנוע את ההידרדרות הנגרמת מהשילוב של אלימות ואידיאולוגיה, ואילו כישורים וקשרים נחוצים לשם כך? פרויקט חילופין הדדיים של מומחות ומומחים בין שתי המדינות נועד להקים מסגרת לפיתוח משותף של אופני פעולה אפקטיביים.

משתתפות ומשתתפי הפרויקט
20 נשות ואנשי מקצוע צעירים ממכוני ייעוץ, מערכת הבטחון, מוסדות רווחה לנוער, קהילות ומוסדות חינוך

 תכני הפרויקט
במסגרת הפרויקט ייפגשו נשות ואנשי מקצוע צעירים מתחומים שונים, שבאים במגע עם תופעות של הקצנה במהלך עבודתם, להחלפת רשמים והתנסויות. במפגשים ידונו בין השאר, רקעים אפשריים לאלימות אידאולוגית, שיטות מניעה והתערבות ישירה. על סדר היום ניצבת השאלה, כיצד ניתן לפתח אסטרטגיות בינלאומיות יעילות לבלימה של הקצנה על רקע דתי המופנית כלפי 'האחר'.
 
שיטות העבודה בפרויקט
המרכז לייעוץ בהמבורג ומכון ההכשרה הישראלי מציעים לעשר נשות ואנשי מקצוע מכל אחד משתי המדינות את ההזדמנות לחלוק את התנסויותיהם ומתוך כך להגיע לפתרונות חדשים. הפרספקטיבה הרחבה שמתקבלת מהשילוב בין התחומים השונים, כמו גם היכולות המקצועיות הבין-תרבותיות והבין-דתיות שמביאות עמן המשתתפות והמשתתפים, מניחות את הבסיס לשיתוף פעולה אינטנסיבית. במרכז העבודה יעמדו ביקורי גומלין של משלחות מכל אחת משתי הארצות המשתתפות.

מטרות הפרויקט
מטרת הפרויקט הנה חילופי רשמים ונסיון מקצועי עם פרויקטים ועם אנשי בטחון ופיתוח של שיטות מניעה יעילות בחברה האזרחית. בפרויקט יונח הבסיס לרשתות קשר ברות קיימא ולשיתופי פעולה עתידית.
משתפים פעולה
„Legato – Fachstelle für religiös begründete Radikalisierung“ מהמבורג
מכון ההכשרה "דיאלוג - המכון למפגשים בין-תרבותיים" בזיכרון יעקב