תחום פעילות 3: תרבויות ותקשורת
תחום פעילות 3: תרבויות ותקשורת
התדמית ההדדית של גרמניה וישראל ותרבויות התקשורת בשתי המדינות השתנו בקצב מסחרר בשנים האחרונות. האפשרויות הטכניות החדשות מכילות פוטנציאל לפתיחות חברתית, אולם באותה מידה גם לסכנות של הדרה מכוונת ומניפולציה. באמצעות חילופין סביב הדומה והשונה ניתן לחקור את התפיסות העצמיות של התרבויות השונות. פרויקטים של שיתופי פעולה גרמנים-ישראלים יכולים לתרום תרומה חשובה להתבוננות במבנים של השתייכות קבוצתית וייחוסים של זהויות.


בתחום הפעילות תרבויות ותקשורת אנו מקדמים פרויקטים גרמנים-ישראלים, הפועלים לחיזוק הפלורליזם החברתי ולתרבות תקשורת שקופה ואנושית. נשמח במיוחד לתמוך בפרויקטים העוסקים בהיבטים מסוימים של הנושאים הבאים:
  • תרבויות אינטרנט, רשתות חברתיות ומגמות במדיה
  • אתגרים בתקשורת הדיגיטלית עבור תרבויות פוליטיות
  • social bots ודעת קהל
  • גיוון חברתי
  • השתתפות באמצעות חינוך
  • שוויון הזדמנויות בין המינים
פרויקטים שאנו מקדמים בתחום הפעילות תרבויות ותקשורת
מרכז גינון אורבני כמרכז קהילתי לפיתוח בר-קיימא
מוקד הפרויקט הוא יצירת קונספט למרכז גינון אורבני (Urban Farming Center – UFC) לפיתוח עירוני בר-קיימא וצופה פני עתיד עם אספקת מצרכי מזון מקומית וקהילתית. החזון ארוך הטווח הוא בניית מרכזי … להמשך קריאה
קולות במרחקים – מוזיקה בנגב ובברנדנבורג
מטרת הפרויקט היא להשמיע פרשנות מוזיקלית לקולות בחברה שלא נשמעים בדרך כלל ולא זוכים לייצוג הולם. מוטיבים מאזורים כפריים בשתי הארצות יבואו לידי ביטוי מוזיקלי בתהליך … להמשך קריאה
זהות הגירה פוסט-סובייטית בגרמניה ובישראל של ימינו
בפרויקט הבילטרלי החד-שנתי הזה עוסקים צעירות וצעירים שגדלו בברית המועצות לשעבר בחוויות ההגירה והאינטגרציה שלהם בישראל ובגרמניה.באמצעות דיונים וחילופים יצירתיים בתוך הקבוצות … להמשך קריאה
שיקום תעסוקתי – תוכנית חילופים בין-תרבותית
אינטגרציה סוציאלית של כל בני האדם היא אחד האתגרים החברתיים המרכזיים, ויש לה חשיבות גדולה גם בישראל וגם בגרמניה. לפתרונות תעסוקתיים המאפשרים לבני אדם עם נכות נפשית לקחת חלק … להמשך קריאה
פיתוח מיומנויות תקשורת של סטודנטיות וסטודנטים לרפואה באמצעות רפואה אינטגרטיבית
שיחה בין רופאה או רופא מצד אחד לבין מטופלת או מטופל בצד השני עשויה להשפיע על מידת הצלחתו של הטיפול. למרות שהיבט זה של הטיפול ידוע ברפואה, הוא עדין אינו מקבל את תשומת הלב הנדרשת … להמשך קריאה