תחום פעילות 3: תרבויות ותקשורת
תחום פעילות 3: תרבויות ותקשורת
התדמית ההדדית של גרמניה וישראל, סוגי התקשורת וצורות הביטוי התרבותי בשתי הארצות השתנו בקצב מסחרר בשנים האחרונות. האפשרויות הטכנולוגיות החדשות מכילות פוטנציאל לפתיחות חברתית, אך בה בעת טמונה בהן גם סכנה להדרה מכוונת ולמניפולציה. באמצעות תוכניות חילופים סביב הדומה והשונה יכולים פרויקטים של שיתוף פעולה גרמני-ישראלי לתרום תרומה חשובה לדיון על מבנים של השתייכות קבוצתית וייחוסים של זהויות.

בתחום הפעילות תרבויות ותקשורת הקרן מקדמת ומממנת פרויקטים גרמניים-ישראליים אשר פועלים למען חיזוק חברות פלורליסטיות ולמען תרבות תקשורת שקופה ואנושית. נשמח במיוחד לפרויקטים אשר עוסקים בהיבטים שונים של הנושאים שלהלן:

  • תרבויות אינטרנט, רשתות חברתיות ומגמות במדיה
  • פתיחות ורב-גוניות של החברה
  • צדק חברתי
  • צדק מגדרי
  • הכלה
פרויקטים שאנו מקדמים בתחום הפעילות תרבויות ותקשורת
מרכז גינון אורבני כמרכז קהילתי לפיתוח בר-קיימא
מוקד הפרויקט הוא יצירת קונספט למרכז גינון אורבני (Urban Farming Center – UFC) לפיתוח עירוני בר-קיימא וצופה פני עתיד עם אספקת מצרכי מזון מקומית וקהילתית. החזון ארוך הטווח הוא בניית מרכזי … להמשך קריאה
קולות במרחקים – מוזיקה בנגב ובברנדנבורג
מטרת הפרויקט היא להשמיע פרשנות מוזיקלית לקולות בחברה שלא נשמעים בדרך כלל ולא זוכים לייצוג הולם. מוטיבים מאזורים כפריים בשתי הארצות יבואו לידי ביטוי מוזיקלי בתהליך … להמשך קריאה
זהות הגירה פוסט-סובייטית בגרמניה ובישראל של ימינו
בפרויקט הבילטרלי החד-שנתי הזה עוסקים צעירות וצעירים שגדלו בברית המועצות לשעבר בחוויות ההגירה והאינטגרציה שלהם בישראל ובגרמניה.באמצעות דיונים וחילופים יצירתיים בתוך הקבוצות … להמשך קריאה
שיקום תעסוקתי – תוכנית חילופים בין-תרבותית
אינטגרציה סוציאלית של כל בני האדם היא אחד האתגרים החברתיים המרכזיים, ויש לה חשיבות גדולה גם בישראל וגם בגרמניה. לפתרונות תעסוקתיים המאפשרים לבני אדם עם נכות נפשית לקחת חלק … להמשך קריאה
פיתוח מיומנויות תקשורת של סטודנטיות וסטודנטים לרפואה באמצעות רפואה אינטגרטיבית
שיחה בין רופאה או רופא מצד אחד לבין מטופלת או מטופל בצד השני עשויה להשפיע על מידת הצלחתו של הטיפול. למרות שהיבט זה של הטיפול ידוע ברפואה, הוא עדין אינו מקבל את תשומת הלב הנדרשת … להמשך קריאה