פרויקטים עדכניים
פרויקטים עדכניים
חיפה/ברמן - עירוניות 2030, ציפוף, גיוון חברתי, טכנולוגיה
פיתוח עירוני הוא נושא חשוב ובעל רבדים רבים בערים שונות בעולם. בין היתר הוא מכיל ניסיונות להרחיב את האינטגרציה ואת הגיוון של המרחב העירוני, להתחשב בהיבטים קהילתיים, חברתיים … להמשך קריאה
מרכז גינון אורבני כמרכז קהילתי לפיתוח בר-קיימא
מוקד הפרויקט הוא יצירת קונספט למרכז גינון אורבני (Urban Farming Center – UFC) לפיתוח עירוני בר-קיימא וצופה פני עתיד עם אספקת מצרכי מזון מקומית וקהילתית. החזון ארוך הטווח הוא בניית מרכזי … להמשך קריאה
זהות הגירה פוסט-סובייטית בגרמניה ובישראל של ימינו
בפרויקט הבילטרלי החד-שנתי הזה עוסקים צעירות וצעירים שגדלו בברית המועצות לשעבר בחוויות ההגירה והאינטגרציה שלהם בישראל ובגרמניה.באמצעות דיונים וחילופים יצירתיים בתוך הקבוצות … להמשך קריאה
אתגרים לכלי התקשורת בגרמניה ובישראל בעידן הדיגיטלי
הדמוקרטיות שלנו עומדות בפני מתקפות הולכות ומחריפות. בפרויקט הנוכחי סטודנטיות וסטודנטים ישראליות/ים וגרמניות/ים דנות/ים באתגרים העומדים בפני דמוקרטיות בימינו ומפתחות/ים … להמשך קריאה
קולות במרחקים – מוזיקה בנגב ובברנדנבורג
מטרת הפרויקט היא להשמיע פרשנות מוזיקלית לקולות בחברה שלא נשמעים בדרך כלל ולא זוכים לייצוג הולם. מוטיבים מאזורים כפריים בשתי הארצות יבואו לידי ביטוי מוזיקלי בתהליך … להמשך קריאה
Re-Born Textiles – הקמת מערכת חדשנית ובת-קיימא לניהול פסולת טקסטיל עירונית
תעשיית האופנה היא אחת השחקניות הגדולות בתהליך זיהום הסביבה. כעשרה אחוזים מהפסולת העירונית הם מוצרי טקסטיל, אבל רק חלק מזערי שלהם מסולק ומעובד מחדש בצורה בת-קיימא. תוכנית … להמשך קריאה