הפרויקטים שלנו
הפרויקטים שלנו
בשלושת תחומי הפעילות פוליטיקה וחברה, חדשנות וטכנולוגיה ותרבויות ותקשורת אנחנו מקדמות וממנות פרויקטים של שיתוף פעולה, אשר בונים את הדמוקרטיה בחברה האזרחית, ושמתוצאותיהם נהנות שתי הארצות. כל הפרויקטים שאנחנו מקדמות מתייחסים מבחינה נושאית לפחות לאחד מיעדי האו״ם לקיימוּת.

בפרויקטים שלנו מתגייסות/ים נשות ואנשי מקצוע ופעילות ופעילים בגילאי 18-45 מגרמניה ומישראל להתמודדות עם אתגרים עכשוויים ששתי הדמוקרטיות עומדות בפניהם בתחומי הפוליטיקה והחברה.

משתתפות ומשתתפי הפרויקטים עובדים ביחד ובאופן בין-תחומי על יישומם של רעיונות חדשניים ובעלי רלוונטיות עתידית לשתי החברות.

מלבד זאת הקרן מממנת פגישות קצרות לפיתוח פרויקטים של רעיונות ויוזמות בילטרליים במסגרת ״מעבדות העתיד״ שלנו.

את הקריטריונים למימון "מעבדת עתיד" ניתן למצוא כאן.

מאז תחילת הפעילות שלנו קידמנו בשתי המדינות כ-200 פרויקטים משותפים.

אנו מבקשים לתמוך בפרויקטים שלנו לא רק כספית, אלא גם רעיונית ולתת להם גם אפשרות להתקשר האחד עם השני. לשם כך אנו מלווים ברצון את הפרויקטים שלנו על פני תקופה של לפחות שישה חודשים.

אנא קראו בתשומת לב את ההסברים הבאים על אופני המימון שלנו. אנו זמינים בכל עת לשאלות ובירורים נוספים.

קריטריונים
הליך הבקשה למימון