הפרויקטים שלנו
הפרויקטים שלנו
אנו מקדמים פרויקטים של שיתופי פעולה גרמנים-ישראלים בשלושת תחומי הפעילות פוליטיקה וחברה, חדשנות וטכנולוגיה ותרבויות ותקשורת, שמתרומתם נהנות שתי המדינות. בפרויקטים הללו מתגייסים נשות ואנשי ניהול ומקצוע מגרמניה ומישראל בגילאים 18-45 להתמודדות עם אתגרים עכשויים בתחומי הפוליטיקה והחברה. משתתפות ומשתתפי הפרויקטים עובדים ביחד על החיבורים שבין התחומים השונים ועל יישומם של רעיונות חדשניים, שיעניקו תנופה עם המבט לעתיד בשתי החברות.

מאז תחילת הפעילות שלנו קידמנו בשתי המדינות כ-200 פרויקטים משותפים.

אנו מבקשים לתמוך בפרויקטים שלנו לא רק כספית, אלא גם רעיונית ולתת להם גם אפשרות להתקשר האחד עם השני. לשם כך אנו מלווים ברצון את הפרויקטים שלנו על פני תקופה של לפחות שישה חודשים.

אנא קראו בתשומת לב את ההסברים הבאים על אופני המימון שלנו. אנו זמינים בכל עת לשאלות ובירורים נוספים.

קריטריונים
הליך הבקשה למימון