systemrelevant#
systemrelevant#
מקוון, החל מה-16 בנובמבר, 2021: 

בשיתוף עם קרן היינריך בל ועם הבימאית הישראלית, יעל ראובני, פיתחה קרן פורום העתיד קונספט למיני-סדרה המציגה את מגוון החיים היהודיים בגרמניה. המיני-סדרה מתמקדת ביהודיות ויהודים צעירות/ים שעובדות/ים בשירות הציבורי ובתשתיות – בגני ילדים ובתי ספר, בבתי חולים, במרכזי חיסונים, ברכבת, במשטרה ובצבא הגרמני.