טופס הגשה למימון פרויקט 

Please note: from April 1 - May 31, 2023, we only except applications for German-Israeli cooperation projects within the framework of our call for applications for the topic: Religion & Democracy

בקשה למימון של פרויקט מורכבת מכמה שלבים: בשלב הראשון יש למלא את טופס המועמדות המקוון. אם הפרויקט עומד בקריטריונים למימון ועורר בנו עניין, תוזמנו לעבור לשלב השני ולהגיש בקשה מפורטת למימון.
 
שלב ראשון: הגשת מועמדות
הגשת המועמדות אפשרית אך ורק אונליין.
אנא מלאו בקפידה ושלחו את הטופס המקוון במהלך אחד ממועדי ההגשה המפורטים להלן.

מועדי הגשה
אפשר להגיש בקשות מועמדות שלוש פעמים בשנה במהלך חודשיים בכל פעם. בזמנים אחרים אין אפשרות למלא ולשלוח את הטופס המקוון.
 
1 בינואר – 28/29 בפברואר: עבור פרוייקטים שעתידים להתחיל החל מה-1 ביוני.
 
1 באפריל – 31 במאי: עבור פרוייקטים במסגרת קול קורא שעתידים להתחיל החל מה-1 בספטמבר.

1 באוקטובר – 30 בנובמבר: עבור פרוייקטים שעתידים להתחיל החל מה-1 באפריל בשנה הקלנדרית הבאה.
 
שלב שני: הגשת הבקשה
אם המועמדות שלכן/ם עומדת בקריטריונים שלנו, תקבלו טופס להגשת בקשה מפורטת.
הטופס המלא יסייע לנו בתהליך בחירת הפרוייקטים.
 
גובה המימון
גובה המימון הכולל אינו מוגדר על ידינו מראש. על תוכנית המימון לשקף את תוכן הפרויקט. עלויות ניתנות למימון ייחשבו כאלו הכרוכות בארגון ובתפעול הפרויקט הבילטרלי, כגון עלויות חומרים, נסיעות והוצאות הובלה, הוצאות עבור ארוחות ולינות של משתתפות ומשתתפי הפרויקט, שכר טרחה או עלויות ארגוניות שונות.

הוראות למילוי הטופס
נא לענות על השאלות ולמלא לכל הפחות את השדות המסומנים בכוכבית *, אחרת הטופס לא יישלח. שימו לב שתשובותיכם/ן אינן נשמרות במהלך מילוי הטופס.
לחיצה על הכפתור ״שליחת טופס מועמדות״ תשלח אלינו את הבקשה המקוונת. לאחר מכן תקבלו אישור קבלה לכתובת הדוא״ל המופיעה בטופס.
Contact Information (* = obligatory field)
The collaboration within the project must take place between at least one German and at least one Israeli organization. Only one of the two organizations actually submits the project proposal and is responsible for the formal implementation of the project.
Contact Person
2. Formal Questions about the Project
  ,00 EUR
  ,00 EUR
3. Thematic Categorization
*Which of the 17 UN Sustainable Development Goals applies to your project? (max. 4 choices possible):
UN Sustainable Development Goals (SDGs)