מעבדת מדיניות ״סוכני שינוי - משבר האקלים וביטחון"
שני מפגשים של מעבדת המדיניות המתוכננים לקיץ 2023 יאפשרו לצעירים/ות מגרמניה ומישראל לצבור ניסיון בינלאומי, לרכוש מיומנויות בין-תרבותיות, ללמוד להעריך רבגוניות, לדון יחד בבעיות ובפתרונות של משבר האקלים ולעצב מיני-פרויקטים משלהם/ן. העבודה המשותפת נועדה גם לחזק את ההבנה הגרמנית-ישראלית, למנוע אנטישמיות וגזענות ולפתח אפשרויות פעולה.

עם זאת, מעבדת המדיניות תהיה לא רק פרויקט עבור הצעירות והצעירים, אלא בעיקר בעיצובן/ם: דעותיהן/ם על אקלים וביטחון וכן רעיונות ומשאלות עבור הפרויקט עמדו בראש סדר העדיפויות שלנו. לכן, בתהליך יצירה משותפת, עירבנו 4-3 משתתפות/ים מגרמניה ומישראל בתכנון הרעיוני של הפרויקט. תהליך זה יימשך יחד עם שני ארגונים שותפים מקומיים, האחראים בעיקר על החלק התפעולי של מפגשי הנוער הקרובים.


 הפרויקט, שתוכנן בשיתוף הקרן לזיכרון, אחריות ועתיד (EVZ), נמשך שנה אחת ומוקדש לקשרים בין משבר האקלים והביטחון, מתוך נקודת המוצא שהשלכות שינויי האקלים טומנות בחובן פוטנציאל גדול לסכסוכים במישורים שונים.