רשת העתיד
רשת העתיד
בשנת 2015 חגגה קרן פורום העתיד עם בוגריה בשני כנסי חיים עתיד! שנערכו בברלין ובתל אביב. כרשת קשר של נשות ואנשי מקצוע וניהול מגרמניה וישראל ועם מעגל בוגרים של למעלה מאלפיים נשים ואנשים מסורים, העובדים כיום בתחומים שונים, אנו מספקים פלטפורמה להמשך שיתוף פעולה מקצועי ולחילופין של רעיונות.