רשת העתיד
רשת העתיד
שיתוף פעולה בילטרלי אפקטיבי זקוק לפורומים המאפשרים ליצור קשרים ולהחליף רעיונות ומידע. מטרתנו היא לעודד שיח בין פעילות ופעילים משתי הארצות ולהרחיב את מעגל הצעירות והצעירים המעצבים את יחסי גרמניה-ישראל. לשם כך אנחנו מעמידים לרשות נשות ואנשי מקצוע מתחומים שונים פלטפורמה המאפשרת להם להיפגש, ללמוד ביחד נושאים שונים, למצוא שותפות ושותפים חדשים ולפתח רעיונות ויוזמות לשיתופי פעולה גרמניים-ישראליים חדשים.