אודות

אודות


קרן פורום העתיד גרמניה-ישראל מפגישה נשות ואנשי מקצוע וניהול מגרמניה ומישראל המעוניינים להשפיע, לפתח ולשמור על אופיין הדמוקרטי של שתי המדינות.

הקרן תומכת בפעילות ובפעילים מגרמניה ומישראל ומקדמת פרויקטים משותפים, שתורמים לכינונם ולביסוסם של יחסי גרמניה-ישראל בהווה ובעתיד.

קרן פורום העתיד גרמניה-ישראל נוסדה כקרן משותפת בעלת תוקף חוקי על-ידי הרפובליקה הפדרלית של גרמניה ומדינת ישראל ב-6 בדצמבר 2007. הקרן החלה את פעילותה בפברואר 2009. את רעיון הקמת הקרן הגו ב-2005 נשיאי גרמניה וישראל דאז, במהלך האירועים החגיגיים לרגל ארבעים שנות יחסים דיפלומטיים בין המדינות.‬