אודות

אודות

הצהרה נוכחית (מאי 2021)

We are a German-Israeli foundation – and as such, we (meaning “we” who represent the foundation as well as “we all” who are connected to the Future Forum through joint projects, our network etc.) are directly impacted by the current escalation of violence in Israel. Half of us live in Israel and have to deal with the situation in the country. The other half has close ties to Israel and worries for the safety of family, friends, colleagues and partners, – and has to cope with the growing hatred and antisemitism in Germany.

Our Future Forum family is a broad and diverse coalition of people, fostering German-Israeli relations. It includes Jews, Muslims, Christians, atheists; it includes religious and secular people, various political beliefs, gender identities and life experiences; it includes Germans with and without a migration background as well as Israelis in all their diversity.
In short: Our Future Forum family includes anyone from Israel or Germany who can sign up to the values of democracy, freedom and tolerance and who wants to be part of our network.

We may disagree with each other on many things. But we can disagree without being disagreeable, as the late Ruth Bader Ginsburg famously said.

We send our solidarity and compassion towards everyone who is hurting. We are hurting, too. We take it as motivation that there is still a lot to do – and that working together is always a good way to start.


פורום קרן העתיד גרמניה-ישראל מפגיש נשות ואנשי מקצוע וניהול מגרמניה וישראל המעוניינים להשפיע לפתח ולשמור על אופיין הדמוקרטי של המדינות גרמניה וישראל.

אנו תומכים בפעילות ופעילים מגרמניה ומישראל ומקדמים פרויקטים משותפים, שתורמים לכינונם ולביסוסם של יחסי גרמניה-ישראל בהווה ובעתיד.


קרן פורום העתיד גרמניה-ישראל נוסדה כקרן משותפת בעלת תוקף חוקי על-ידי הרפובליקה הפדרלית של גרמניה ומדינת ישראל ב-6 בדצמבר 2007. הקרן החלה את פעילותה בפברואר 2009. את רעיון הקמת הקרן הגו ב-2005 נשיאי גרמניה וישראל דאז, במהלך האירועים החגיגיים לרגל ארבעים שנות יחסים דיפלומטיים בין המדינות.‬