הגשת מועמדות

לא ניתן יותר להגיש מועמדות לתוכנית עמיתות ועמיתי המחקר ע״ש זילקה טמפל לשנת 2019. קול קורא להגשת מועמדות לתוכנית עמיתות ועמיתי המחקר לשנת 2020 יפורסם כאן בסוף 2019.