הגשת מועמדות
הגשת מועמדות

לא ניתן עוד להגיש בקשה למלגת סילקה טמפל 2023. הקריאה להגשת מועמדות לשנה הבאה תפורסם כאן בבקיץ 2024.