הגשת מועמדות
הגשת מועמדות

לא ניתן עוד להגיש בקשה למלגת סילקה טמפל 2022. הקריאה להגשת מועמדות לשנה הבאה תפורסם כאן בתחילת 2023.

 התוכנית ע"ש סילקה טמפל <<
 נושאים <<

 העמיתות והעמיתים שלנו <<

פרסומים <<

הגשת מועמדות <<