הגשת מועמדות
הגשת מועמדות

לא ניתן יותר להגיש מועמדות לשנה השנייה של תוכנית מענקי המחקר על-שם סילקה טמפל. קול קורא להגשת מועמדות לשנה השלישית של התוכנית יתפרסם כאן בתחילת 2021.


השנה השנייה תתמקד בנושא ״ישראל וגרמניה בשנת הבחירות בארה״ב: נרטיבים לאומיים, זהויות ומדיניות חוץ״. השותפים שלנו הם הוועד היהודי האמריקני (AJC), רשת המנהיגות האירופאית (ELNET), המגזין ״פוליטיקה בינלאומית״ (IP) וארגון נשים בביטחון הבינלאומי (WIIS).