המרכז הפדרלי לחינוך פוליטי
המרכז הפדרלי לחינוך פוליטי
אונליין, ה-26 לאוקטובר 2021

המרכז הפדרלי לחינוך פוליטי אירגן יום עיון בנושא ״ישראל והמגפה״ שכלל אירועים מקוונים שונים. בפאנל הסיום הדיגיטלי בהנחיית עיתונאית ה
,ZDF-אנה-מריה שוק, ובראשות נשיא ה-BpB -תומס קריגר, דנה ד״ר תמרה אור עם הסופר ד״ר גיל ירון, בהיבטים ישראליים וגרמניים של מגפת הקורונה. האירוע התקיים בגרמנית בפלטפורמת הZoom-והועבר בשידור ישיר (כותרת: ״היבטים מצטלבים: התפיסה של מגפת הקורונה בין ישראל לגרמניה״) .