אונליין, ה-2 לספטמבר 2021

במסגרת שנת היובל,
1,700 שנה של חיים יהודיים בגרמניה, ארגנו המגזין אביבה והמרכז הפדרלי לחינוך פוליטי, סדנה בנושא ״נשים יהודיות בגרמניה אחרי 1945״. תמרה אור נשאה הרצאה ודנה עם המשתתפות והמשתתפים בשאלה, כיצד ניתן להבליט את תרומתן של נשים יהודיות לחברה ולהווה הגרמניים.