ברית לשלום במזרח התיכון (ALLMEP)
ברית לשלום במזרח התיכון (ALLMEP)
ברלין, 14 בספטמבר 2023
ב-13 בספטמבר 1993 נחתמו הסכמי אוסלו כצעד בדרך לשלום ישראלי-פלסטיני. כדי להנציח את האירוע החשוב הזה ולפתח רעיונות לעתיד משותף של שלום, הברית לשלום במזרח התיכון (ALLMEP), בשיתוף עם שגרירות נורבגיה, אירחה פאנל שכותרתו "30 שנה להסכמי אוסלו: הרהורים על העבר, מציאות ההווה וחזון לעתיד של חוסן".
ד"ר תמרה אור השתתפה באירוע כחברת פאנל. בסיומו התקיים דיון שבו הועלו אפשרויות להתחשבות רחבה יותר באינטרסים הפלסטיניים במסגרת הסכמי אברהם.