דיון: המשרד הפדרלי לכלכלה והגנת אקלים (BMWK)

ברלין, 17 באוקטובר 2023
ד"ר תמרה אור העבירה הרצאה בסבב דיונים בנושא "שעת המבחן: על יחסי גרמניה-ישראל והשפעות המלחמה על גרמניה" שיזם המשרד הפדרלי לכלכלה והגנה על האקלים, שבמסגרתה נתנה קונטקסט לתחילת המלחמה והשפעותיה. ד"ר אור התייחסה למושגים מקובלים ביחסי גרמניה-ישראל, בפרט להבטחת ביטחון ישראל על ידי גרמניה כ-Staatsräson (ביטחון ישראל כסיבת קיומה של המדינה הגרמנית), והראתה תרחישים עתידיים אפשריים ליחסי שתי המדינות.