מפגשי השולחן העגול

ברלין, 2021 - 2023

פורום העתיד יזם שולחן עגול של מומחות ומומחים בנושאים אקטואליים בנוגע ליחסי ישראל-גרמניה. בשיתוף עם קרן ברטלסמן, הוזמנו לדיון מקצועי נציגות ונציגים של קרן זיכרון, אחריות ועתיד, של קרן מדע ופוליטיקה, של קרן אמדאו אנטוניו, אות הכפרה והשלום, ConAct ,הכנסייה האוונגלית, הוועד היהודי האמריקני ופעילות ופעילים אחרים. מפגשי השולחן העגול, המתקיימים באופן קבוע במקומות שונים מאז 2021, יימשכו גם ב-2023.