סדרת מפגשים בנושא אנטישמיות הקשורה לישראל

ברלין: 
יחד עם קרן ברטלסמן ואקדמיית ברנבוים-סעיד, יזמה קרן פורום העתיד סדרת דיונים העוסקת בהיבטים שונים של אנטישמיות הקשורה לישראל. מטרת הדיונים היא לפרק את הנושא, אשר מחד מאוד רלוונטי ומאידך מורכב ביותר, תוך שימוש במונחי מפתח מרכזיים ובמרחב המאפשר חילופי דעות ודיון. הסדרה מיועדת למקבלי החלטות שמתוקף אחריותם נוגעים באנטישמיות הקשורה לישראל או שהיא נוגעת בהם, אך אינם מומחים לנושא במלוא מובן המילה.