אודות

אודות

פורום קרן העתיד גרמניה-ישראל מפגיש נשות ואנשי מקצוע וניהול מגרמניה וישראל המעוניינים להשפיע לפתח ולשמור על אופיין הדמוקרטי של המדינות גרמניה וישראל.

אנו תומכים בפעילות ופעילים מגרמניה ומישראל ומקדמים פרויקטים משותפים, שתורמים לכינונם ולביסוסם של יחסי גרמניה-ישראל בהווה ובעתיד.


קרן פורום העתיד גרמניה-ישראל נוסדה כקרן משותפת בעלת תוקף חוקי על-ידי הרפובליקה הפדרלית של גרמניה ומדינת ישראל ב-6 בדצמבר 2007. הקרן החלה את פעילותה בפברואר 2009. את רעיון הקמת הקרן הגו ב-2005 נשיאי גרמניה וישראל דאז, במהלך האירועים החגיגיים לרגל ארבעים שנות יחסים דיפלומטיים בין המדינות.‬