תחום פעילות 2: חדשנות וטכנולוגיה

Re-Born Textiles – הקמת מערכת חדשנית ובת-קיימא לניהול פסולת טקסטיל עירונית

תעשיית האופנה היא אחת השחקניות הגדולות בתהליך זיהום הסביבה. כעשרה אחוזים מהפסולת העירונית הם מוצרי טקסטיל, אבל רק חלק מזערי שלהם מסולק ומעובד מחדש בצורה בת-קיימא. תוכנית החילופים Re-Born Textiles היא יוזמה לפיתוח מערכת חדשנית ובת-קיימא לניהול פסולת הטקסטיל העירונית.

משתתפות ומשתתפי הפרויקט
15 משתתפות ומשתתפים מכל מדינה – מומחות ומומחים ויזמיות ויזמים מתחום האופנה והטקסטיל ומתחום הכלכלה המעגלית, כמו גם נציגות ונציגים מהרשויות המקומיות

תכני הפרויקט
ישראל וגרמניה הן מדינות שפע, וצריכת יתר הפכה בהן לעניין שבשגרה. במיוחד היצע הביגוד, שנמכר במחירים נמוכים יותר ויותר, נקנה בכמויות עצומות, ואז מוחלף עד מהרה שוב בפריט לבוש חדש וזול. מה קורה לכמויות העצומות של פסולת טקסטיל הנוצרת כך? האם היא נאספת באתרים מתאימים וקרובים לאזרחים? אילו אפשרויות חדשניות קיימות לסילוק אקולוגי של הפסולת הזאת ולשימוש חוזר בה במקום לממן מטמנות יקרות ומזיקות?

מטרת הפרויקט Re-Born Textiles היא להקים מרכזים עירוניים שבהם ייאספו פריטי טקסטיל ישנים, ימוינו בדרכים חדשניות ויועברו לשימוש חוזר. גרמניה כבר יכולה להתגאות בפיתוחים מוצלחים בתחום הכלכלה המעגלית, ואלה יכולים לשמש דוגמה לישראל. טכנולוגיות והמצאות ישראליות יכולות לתרום לייעול התשתית של מערכת חדשנית ורווחית לניהול פסולת טקסטיל.

מומחות ומומחים גרמניות וישראליות מתחום האופנה והטקסטיל, הכלכלה המעגלית והרשויות המקומיות ידונו בשאלות הנוגעות בהקמתה של מערכת אופטימלית.

שיטת העבודה בפרויקט
המשתתפות והמשתתפים ייפגשו ראשית כל למפגשים דיגיטליים בקבוצות עבודה קטנות וידונו בתכני התוכנית, בין היתר הרעיון של ״עיר מעגלית״ (circular city), מיחזור טקסטיל בצורה אופטימלית וידידותית לסביבה ושיתוף הפעולה של כל הענפים והארגונים הנוגעים בדבר.
לאור דוגמאות מהערים ברלין ותל אביב, שבהן גם יתקיימו סדנאות, תיבחן השאלה, אילו קונספטים ניתן ליישם  בהצלחה וביעילות.

מטרות הפרויקט
באמצעות הפרויקט תיווצר רשת חדשה של מומחות ומומחים ויזמיות ויזמים מישראל ומגרמניה בענפים הנוגעים לעניין. המשתתפות והמשתתפים יכירו יוזמות למיחזור טקסטיל בגרמניה ובישראל. יתקיים דיון על רעיונות ופתרונות חדשים לבעיות העיקריות ולאתגרים של תעשיית הטקסטיל ועל התייעלות באמצעות שיתוף פעולה. הפרויקט יעודד דיאלוג בין רשויות הערים ברלין ותל אביב.
יעדי האו"ם לפיתוח בר-קיימא (SDGs)
יעדי האו
Decent Work and Economic Growth
Industry, Innovation and Infrastructure
Sustainable Cities and Communities
Responsible Consumption and Production
Climate Action
Life Below Water
Life on Land
Partnerships to achieve the Goal
שיתוף פעולה
Re-Fresh Global, The Israeli Center for Circular Textiles
Circular Berlin