תחום פעילות 3: תרבויות ותקשורת

זהות הגירה פוסט-סובייטית בגרמניה ובישראל של ימינו

בפרויקט הבילטרלי החד-שנתי הזה עוסקים צעירות וצעירים שגדלו בברית המועצות לשעבר בחוויות ההגירה והאינטגרציה שלהם בישראל ובגרמניה.

באמצעות דיונים וחילופים יצירתיים בתוך הקבוצות בגרמניה ובישראל, בין שתי הקבוצות ועם המארגנות והמארגנים, תתקיים התבוננות רפלקטיבית על ההבדלים התרבותיים כמו גם המשותף בחוויות ההגירה בשתי הארצות.

משתתפות ומשתתפי הפרויקט
5-10 מהגרות ומהגרים דוברות ודוברי רוסית מכל אחת מהערים חיפה וגיסן
אישים מתחומי התרבות והאקדמיה

תכני הפרויקט
בפרויקט ייבחנו האתגרים והבעיות של חוויות ההגירה בקרב קהילות דוברות רוסית בישראל ובגרמניה. בסמינרים (מקוונים ולא-מקוונים) שיתקיימו במקביל בשתי הארצות, יעמדו לדיון בין-תרבותי חוויות ההגירה של צעירות וצעירים שגדלו בברית המועצות לשעבר. שתי סדנאות בילטרליות בהשתתפות אישים מתחומי התרבות והאקדמיה ירחיבו את מסגרת הדיון. הסדנאות יתקיימו במרכז ללימודי מזרח-אירופה של האוניברסיטה על שם יוסטוס ליביג בעיר גיסן ובמוזיאון העירוני בחיפה.

שיטות העבודה בפרויקט
בסמינרים יידונו סרטים על חוויות הגירה שצילמו יוצרות ויוצרים עם רקע של הגירה. הדיון יעסוק בביאור שאלות מרכזיות בנושא ההגירה. בין היתר מדובר בהשפעת הרקע התרבותי והחברתי הספציפי על האינטגרציה בהקשרים החברתיים, התרבותיים והפוליטיים החדשים.

מטרות הפרויקט
בסוף הפרויקט תפותח פלטפורמה אינטראקטיבית מקוונת. למהגרות ולמהגרים מברית המועצות לשעבר תינתן כך האפשרות לערוך התבוננות רפלקטיבית בתהליכי ההגירה שלהם לישראל ולגרמניה. הדיונים יסייעו לפתח רעיונות חדשים לטובת אינטגרציה חברתית ותרבותית ולעורר מוטיבציה חדשה להתברגות בקהילות השונות.
יעדי האו"ם לפיתוח בר-קיימא (SDGs)
יעדי האו
Quality Education
Gender Equality
Reduced Inequality
Sustainable Cities and Communities
Peace and Justice Strong Institutions
Partnerships to achieve the Goal
משתפים פעולה
עמותת תקשורת פתוחה (חיפה)
Arterra (חיפה)
מוזיאון חיפה
האוניברסיטה על שם יוסטוס ליביג (גיסן)