תחום פעילות 3: תרבויות ותקשורת

קולות במרחקים – מוזיקה בנגב ובברנדנבורג

מטרת הפרויקט היא להשמיע פרשנות מוזיקלית לקולות בחברה שלא נשמעים בדרך כלל ולא זוכים לייצוג הולם. מוטיבים מאזורים כפריים בשתי הארצות יבואו לידי ביטוי מוזיקלי בתהליך יצירתי.

בחברות דמוקרטיות כל קול שווה בערכו. המשתתפות והמשתתפים בפרויקט חוקרים בתהליך יצירתי, אם הרעיון הזה אכן משתקף גם במציאות. הם מבקשים להשמיע קולות ״לא-נשמעים״, גם במובן מילולי וגם במובן מטפורי. מדובר באנשים שלרוב גרים באזורים מרוחקים בישראל ובגרמניה וקולם לא נשמע, כמו למשל פליטות ופליטים ומהגרות ומהגרים. בתהליך יעלו גם שאלות חברתיות-פוליטיות, כמו לדוגמה שאלת שירותי הבריאות ושאלת איכות הסביבה.


משתתפות ומשתתפי הפרויקט
3 משתתפות ומשתתפים מאזור הנגב בישראל ומברנדנבורג בגרמניה
3 מלחינות ומלחינים מישראל ו-3 מלחינות ומלחינים מגרמניה
3 נגניות ונגנים מישראל ו-3 נגניות ונגנים מגרמניה

תכני הפרויקט
״קולות במרחקים״ מבקש להתחבר למסורת המוזיקלית המגיבה על נושאים חברתיים-פוליטיים, לשמש פלטפורמה לחסרי קול וכך לקחת חלק בעיצובן של תמורות חברתיות. באמצעות שיטות יצירתיות ואינטגרטיביות ובאמצעות שיתוף פעולה בין נגניות ונגנים מקצועיים ובין תושבות ותושבים באזורים כפריים וביישובים בנגב ובברנדנבורג יושמעו קולות שבדרך כלל אינם נשמעים.

שיטות העבודה בפרויקט
שלוש קבוצות של משתתפות ומשתתפים עובדות בפרויקט הזה ביחד: תושבות ותושבים משני האזורים יחברו טקסטים או ידווחו על נושאים חשובים לחייהם. נוסף על כך הן יקליטו רעשים וקולות מן הסביבה שלהן, שמשקפים בצורה הטובה ביותר את נקודת המבט שלהן על סביבתן הקרובה.

החומרים האלה מהאזורים המשתתפים ישמשו בסיס ליצירות מוזיקליות של המלחינות והמלחינים. נגניות ונגנים מקצועיים יופיעו בישראל ובגרמניה עם היצירות שייווצרו כך.

בתהליך עבודה בילטרלי יעבדו המלחינות והמלחינים מישראל ומגרמניה עם הנגניות והנגנים מן הארץ האחרת.

מטרות הפרויקט
היצירות החדשות שיולחנו יוצגו – גם מעבר לתקופת הפרויקט – בשתי הארצות בקונצרטים ובפסטיבלים.
יעדי האו"ם לפיתוח בר-קיימא (SDGs)
יעדי האו
Good Health and Well-Being
Quality Education
Reduced Inequality
Peace and Justice Strong Institutions
Partnerships to achieve the Goal
שיתוף פעולה
אנסמבל מיתר – איגוד הקומפוזיטורים בישראל, תל אביב
Ensemble Handwerk - hand werk GbR, Köln