תחום פעילות 3: תרבויות ותקשורת

תזמורת קרוון - מסע תגליות מוזיקלי ותרבותי רב-לאומי

כשמוזיקאיות ומוזיקאים מתרבויות שונות נפגשים, משתחרר פוטנציאל יצירתי, אשר פותח אופקים חדשים ומביא לחדשנות יצירתית. בפרויקט הזה עובדות המשתתפות והמשתתפים יחדיו על תכניה של קונצרט, אשר תשקף את שורשיהן המוזיקליים המגוונים ותעניק להן במקביל הזדמנות לבחון באופן מרוכז את זהותן ואת השפעותיה על התפיסה המוזיקלית והתרבותית שלהן.

משתתפות ומשתתפי הפרויקט
30 מוזיקאיות ומוזיקאים מהתזמורת הערבית-יהודית ומפסטיבל יידיש בקיץ, ויימאר 2017.

תכני הפרויקט
האלמנטים המשותפים והשורשים המחוברים של המוזיקה המזרח תיכונית וזו האירופית זוכים בדרך כלל למעט תשומת לב. תזמורת הקרוון, שמפגישה בין מוזיקאיות ומוזיקאים יהודים וערבים מישראל ועמיתיהן האירופאים מגרמניה, תאיר אותם מחדש. לעשיה המוזיקלית ופיתוח תוכניית הקונצרט נלוות גם התמודדות אישית עם רקע וזהות תרבותיים. בכך נרתמים הבדלים תרבותיים ליצירת מאגר של פוטנציאל יצירתי, במקום להוות עילה למידור ולסכסוך.
 
שיטות העבודה בפרויקט
העבודה בפרויקט מתחילה עם ביקור המשתתפות והמשתתפים הגרמנים בחיפה, שם תחל העבודה המוזיקלית. במהלך העבודה יקבלו המוזיקאיות והמוזיקאים הצעירים הזדמנויות בשפע לתרום לתכנית מרעיונותיהם ומשפתם המוזיקלית. בהמשך יערך ביקור משותף לטורינגיה, כמו גם העלאת הקונצרט במסגרת 'פסטיבל יידיש בקיץ' שיתקיים בוויימאר.

מטרות הפרויקט
לצד פיתוח של תכניית קונצרט באורך מלא ומספר לא קטן של הופעות, נועד הפרויקט לספק מקום למשתתפות ולמשתתפים לפתח מסגרת חדשה לזהותם המוזיקלית באמצעות חילופין תרבותיים, כזו המאפשרת להם להגיע ולהתפתח אל מעבר לגבולות מדינה או השתייכות דתית.
משתפים פעולה
other music e.V מטורינגיה
נוער מוסיקלי בישראל מחיפה