X-Change for Competence

X-Change for Competence הינה תכנית הכוללת שלושה מחזורים בני שנה. בכל מחזור יעבדו יחדיו במשך 12 חודשים עשרה משתתפות ומשתתפים מכל אחת משתי המדינות ויצרו בסיס, אשר יאפשר להם בעתיד למלא תפקידים כמעצבי תהליכים וכמחוללי שינויים. הפעילות תתמקד בחוסן אישי, כמו גם כישורים בין-תרבותיים בתחומי הפוליטיקה, החינוך, הנטוורקינג והממשל. המטרה הינה לבסס תהליך שבמהלכו מפתחים המשתתפות והמשתתפים הצעירים חזונות עבור שיתוף פעולה עתידי איתן בין מוסדות וארגונים פוליטיים, אזרחיים, חינוכיים, תרבותיים וכלכליים. בתוך כך הם זוכים בכלים הנחוצים ליישומם של חזונות אלה כמפיצי ומפיצות ידע בארגונים שלהם עצמם. ברמה החברתית מציע כרגע הפרוייקט X-Change for Competence  אפשרויות פיתוח ייחודיות. אנשי מקצוע מישראל ומגרמניה מגיעים מרקעים שונים ומביאים עימם נסיון מגוון. מן המפגשים המשותפים נובעים פתרונות שונים לבעיות אקטואליות דומות המצויות על סדר היום בשתי המדינות. בדרך זו נוצרים אופני הסתכלות חדשים, מתגבשות צורות חדשות לעבודה משותפת ורשתות קשרים חדשות בין המשתתפים ותחומי התמחותם נרקמות. כל אלה מהווים תנאים הכרחיים לעבודה עתידית משותפת בין נשות ואנשי מפתח מגרמניה ומישראל.

‏X-Change for Competence מהווה פלטפורמה שתשמש להכנה להתמודדות עם אתגר זה. הפרויקט מספק את האפשרות להתבוננות אישית במוטיבציות ובערכים, לבנות כישורי מנהיגות ולהרחיב את יכולות העיצוב. מהלך העבודה מלווה ונתמך באמצעות מתודות ותהליכי למידה המבוססים על התנסות מעשית, עבודה על מקרי מבחן, הדרכה קבוצתית ויחידנית, מטלות המשולבות בין היחידות השונות בפרויקט וכן שיטת הפידבק °360. פעילויות אלה יגובו בכלים משיטות מחקר וישמשו לניתוח ההקשרים ומבני הארגונים בהם עובדים משתתפי התכנית. באופן זה משמשת התכנית לא רק כמרחב להתנסות אנדיוידואלית לכל משתתפת ומשתתף, אלא מאפשרת פיתוח של מעין מעבדה לשינוי חברתי. זוהי הזדמנות לדיאלוג מקצועי עתידי בין שלושת המגזרים, הציבורי, הפרטי והשלישי, כמו גם בין ישראל וגרמניה.

התכנית תנוהל בשיתוף פעולה עם קרן ברטלסמן מ-2011 ועד ל-2013 ותלווה בפיקוח אקדמי של אוניברסיטת קאסל. משך התכנית שלוש שנים. בכל שנה יוזמנו עשרה משתתפים ומשתתפות מתחום מסוים מכל אחת מהמדינות (ב-2011: תחום החינוך; ב-2012: תחום הגיוון; ב-2013: הצדק החברתי) למספר מפגשים מודולריים, חלקם בגרמניה וחלקם בישראל. בין המפגשים יעבדו המשתתפים במקביל ותוך כדי שיתוף פעולה. הפרויקט מתנהל בשפה האנגלית. משתתפות ומשתתפים יוזמנו בדרך כלל על ידי המארגנים, אולם ניתן גם להגיש מועמדות עצמאית.