‫זכרון בחברה רב-תרבותית‬

‫ההיסטוריה של רדיפת יהודי אירופה נוכחת במרחב בו מתנהלים יחסי גרמניה-ישראל והשפעותיה ניכרות גם היום. הגירה והתפתחות דמוגרפית הביאו עם הזמן גיוון חברתי ותרבותי לשתי המדינות. שינוי זה ניכר גם כיום בדור הצעיר, החש כי צורות הזיכרון המסורתיות הנהוגות מזה זמן רב אינן משקפות ואינן מייצגות אותו. בחילופין בין שתי המדינות מגלים ביחד 30 תלמידות ותלמידים מבית הספר 'יד ביד' בירושלים ומבית הספר התיכון 'שילר' בברלין דרך עצמאית משלהם להיזכר ומחפשים אחר אופנים להתמודדות משותפת עם העבר, אופנים המשקפים את תחושותיהם האישיות.‬

‫המסע, שנקודת המוצא שלו הן הביוגרפיות המשפחתיות, מנוהל על-ידי אתר ההנצחה ומרכז הלימוד בית ועידת ואנזה בברלין ומוזיאון בית לוחמי הגטאות בישראל. כחלק חשוב מעבודת ההכנה לקראת המסע, מחפשים הצעירים תשובות לשאלות על מוצאם, הן במובן המילולי והן במובן המטפורי. ההיסטוריה האישית של כל משתתף והאופן בו מספרים אותה במסגרת המשפחתית, כמו גם ההיסטוריה האישית של האחרים מהוות בסיס אשר ממנו יכולים הצעירים לשאוב עידוד במהלך הביקור. ההיסטוריות הללו לוקחות אותם למסע בערים ושכונות שעדיין אינן מוכרות, כמו גם במוזיאונים ובאתרי הנצחה. ייחודו של האתגר הוא בשלב ראשון באפשרות הניתנת לצעירים לחוות את התרבות והפוליטיקה של ההנצחה והזיכרון בשתי המדינות וכשלב שני, להציע הצעות משל עצמם לעיצוב הזיכרון. אין ספק שמדובר במשימה לא פשוטה, אולם סיוע של מתודות פדגוגיות משיטת הגשטאלט הופך אותה אף למהנה. בסיום המשימה יוצגו הצעותיהם האישיות של הצעירים לאופנים של זיכרון ציבורי. עבודות אלה משקפות את הנאראטיב של הצעירים כמו גם את זכרון השואה עצמו.‬

אתר ההנצחה ומרכז הלימוד בית ועידת ואנזה מלווה ומנחה ביחד עם המוזיאון לוחמי הגטאות תכנית חילופין ייחודית בה משתתפים 30 תלמידות ותלמידים מבית הספר 'יד ביד' בירושלים ומתיכון 'שילר' בברלין. במהלך התכנית, מינואר עד ספטמבר 2011, יתמודדו הצעירים עם סוגיות הקשורות לזיכרון פרטי וציבורי בהקשר של יחסי ישראל-גרמניה. שלבי התכנית כוללים הכנות נפרדות בכל אחת מהמדינות ועבודה משותפת במקום. בתכנון מערך הפרויקט השתתפו גם שני מתנדבים צעירים: בבית ועידת ואנזה מתנדבת מישראל ובבית הספר 'יד ביד' מתנדב מגרמניה. יוזמיי התכנית יציגו את תוצאות הפרויקט המשותף במסגרת השתלמויות והכשרות למורים ומחנכים.‬