תחום פעילות 3: תרבויות ותקשורת

קולנוע פמיניסטי

דימויי הנשים הרווחים בתקשורת, בתרבות ובמרחב הציבורי משקפים, במקרה הטוב, רק באופן חלקי את חוויותיהן האמיתיות של הנשים. פרויקט זה לוקח על עצמו את המשימה להציב מנעד מגוון של דימויים מנקודת המבט של קולנוע נשי פמיניסטי, כנגד התפיסות המסורתיות של תפקידים מגדריים והעולמות הנשיים.

משתתפות ומשתתפי הפרויקט
חמש קולנועניות מגרמניה ומישראל

תכני הפרויקט
אין כמעט דבר היכול להתחרות באופן שבו נחשפים כוחה והשפעתה של התמונה, כאשר היא מוקרנת על גבי המסך הגדול. חמש קולנועניות מנצלות את האפקט הייחודי הזה: תוך שימוש באמצעים קולנועיים, הן מציגות בסרטיהן חוויות סוביקטיביות של נשים "אמיתיות" כהנגדה לדימויים הרגילים הנפוצים במדיה של חלוקת תפקידים שמרנית ומגדרית. האופן בו נלכדות בעדשה חוויותיהן המגוונות של הגיבורות מייצר שפה, בתמונות כמו גם במילים, המאפשרת הבחנה בשוני ובדמיון הניבטים מן המציאויות השונות ומציע אותם לדיון.

שיטות העבודה בפרויקט
חמשת הסרטים שיצרו משתתפות הפרויקט עוסקים באופנים שונים בנושא "נשים ושפה", והם יוקרנו בו זמנית בתל אביב ובברלין לרגל יום האשה הבינלאומי במרץ, 2017. לאחר ההקרנות, יקבלו יוצרות הסרטים והקהל את האפשרות להשתתף בדיון משותף על המשותף והדומה שניתן למצוא בחוויות הנשיות השונות, אשר חוצה גבולות ותרבויות ועל האופנים העשויים לסייע  לנשים לברר את זהותן, לתקשר את דאגותיהן ולעזור באתחול של תהליכים אישיים. הדיון יתנהל בשתי המדינות במקביל באמצעות סקייפ ויוקרן על המסך הגדול.

מטרות הפרויקט
הפרויקט מבקש להעניק תנופה רעננה בתעשייה, שבה הדימוי הנשי נוצר ומתקבע על ידי הרוב הדומיננטי הגברי בקרב יוצרי הקולנוע. הוא יביא למיקוד המבט על יוצרות קולנוע משני עברי המצלמה ולסייע להן ליצור רשתות קשר מקומיות ובינלאומיות.
Video clip: Irit Sharvit, Persona Films
משתפים פעולה
Kinoclan - נשים עם מצלמות, תל-אביב
שבוע קולנוע פמיניסטי ברלין