שיתוף פעולה גרמני ישראלי בשיקום פסיכולוגי לאחר

אסון הירי בבית הספר בויננדן

‫בעקבות הירי בבית הספר ב-11 במרץ 2009 ולאחר תקופה של התערבות במשבר, הוקם מרכז פסיכולוגי בית ספרי בויננדן. מטרתו לתת סיוע מייעץ ותמיכה לטווח בינוני עד ארוך לתלמידים ולמורים.‬

‫כחלק ראשון של פרויקט הסיוע, הועברה סדנה לגיבוש קונספט בחודש פברואר 2010. המומחים הישראלים פרופ' מולי להד וד"ר יהודה שחם ביחד עם פסיכולוגים של בית הספר בויננדן שעסקו בעבודת שטח, ערכו תצפיות והפעילו תכניות בשטח. בהסתמך על הניסיון הישראלי הרחב, כמו גם של אחרים, תוכנן והוכן יום זיכרון ליום ה-11 במרץ 2010 (הכנה, ביצוע, סיכום). כמו-כן, עסקה העבודה בבעיות יומיומיות של מערכות לאחר אסון ופותחו דרכים לשמר את הלקחים שנלמדו ואת מתודות העבודה בויננדן.‬

‫בנוסף, העבירו פרופ' להד וד"ר שחם סדנא בת שלושה ימים ל 23 פסיכולוגים חינוכיים מבאדן וורטמברג בעלי הכשרה קודמת  בטיפול במשבר וייעוץ טראומה לטווח בינוני עד ארוך. תכני הסדנה היו, בין השאר, תגובות לאורך זמן בקבוצות פגועות (תלמידים, מורים, הורים, מנהל), הנחיות מבוססות על מחקר מדעי ושיטות של ייעוץ פסיכולוגי וטיפול לאחר האירוע וגם האפשרות של סיוע פסיכולוגי בתמיכה לחזרה לשגרה של חיי בית הספר.‬

‫שיתוף הפעולה בין הצדדים נחל הצלחה מרובה והוא יימשך לאורך השנה, בעיקר באמצעות תקשורת מקוונת. החלק השני והעיקרי של הפרויקט יכלול סדנא בישראל לחשיבה ביקורתית, להערכה ולהכשרה. בסדנא ישתתפו 4-5 פסיכולוגים חינוכיים מבאדן וורטמברג. חלק זה יחל בראשית 2011 בציפיה שעבודת הייעוץ בויננדן  תהפוך בשלב זה כבר לחלק אינטגראלי של מסגרת הפסיכולוגיה החינוכית בבית הספר. הסדנא מיועדת להעריך את חווית השיקום מהמשבר בויננדן, כמו גם לאסוף ולקבוע קווים מנחים לתרחישי משבר, במטרה להקים רשת קבועה להבטחת הניהול במקרי חירום.