ריבוי תרבותי בסביבות הוראה ולמידה - השוואה בין גרמניה וישראל

שפות שונות, תרבויות, דתות ואורינטציות: גיוונן של החברות הגרמנית והישראלית מעצב גם את מערכות החינוך שלהן. מן הכיוון השני משפיע החינוך ומעודד התפתחות של קיום אנושי משותף. הפרויקט "ריבוי תרבותי בסביבות הוראה ולמידה – השוואה בין גרמניה וישראל" יתנהל בשיטת המחקר המעשי והוא יארך ארבעה סמסטרים. בפרויקט ישתתפו 40 סטודנטיות וסטודנטים מהאוניברסיטה לחינוך בקרלסרוהה ומאורנים, המכללה האקדמית לחינוך בקרית טבעון. אלה יעבדו כקבוצה ובצוותים דו-לאומיים את היסודות לבית הספר של העתיד, שבו הגיוון החברתי משקף ומשתקף, בלמידה ובהוראה כאחד.
 
תכנית המחקר וההוראה, המקיפה ארבעה סמסטרים בתאוריה ובפרקטיקה, מתמקדת בראש ובראשונה בתמורות חברתיות עכשוויות בשתי המדינות ובחשיבות שלהן למוסדות החינוך ולחיים הציבוריים. מהי משמעותן של הגירה ורב-תרבותיות בתחום הכשרת מורים וכיצד יכולים מוסדות החינוך להגיב למציאות חברתית, פוליטית ותרבותית המשתנה תדירות?

חלק המחקר המעשי מתחבר ישירות לכאן: תוך שימוש בשיטות של מחקר שדה, בוחנות הסטודנטיות והסטודנטים את הסביבה הקרובה של מוסד הלימודים שלהן. בסדנאות המתקיימות במקום, בישראל ובגרמניה, הם חולקים תובנות והתנסויות שרכשו, כל אחד במדינה השניה. הם נפגשים לא רק בעולם "האמיתי", אלא גם במרחב וירטואלי - בכל משך הפרויקט השתמשו משתתפותיו ומשתתפיו במגוון רחב של אמצעי התקשורת הדיגיטלית, משיחות ועידה בוידאו דרך סקייפ ועד פלטפורמת E-Learning משותפת, הכוללת בלוגים וצ'טים.

תהליך הלמידה נמשך על פני מספר סמסטרים. הוא נועד לפתח בקרב המורות והמורים לעתיד את הרגישות לחשיבותן של מיומנויות בין-תרבותיות וגישה פדגוגית רפלקטיבית בנוגע לגיוון בהקשרים חינוכיים ואף מעבר לכך. תוצאות המחקרים האמפיריים ישולבו במצגת חיצונית באינטרנט, זאת על מנת לאפשר לציבור (מקצועי) רחב להפיק תועלת מהידע ומהתובנות שנצברו.

"ריבוי תרבותי בסביבות למידה והוראה - השוואה בין גרמניה לישראל" הינו פרויקט של אוניברסיטת קרלסרוהה לחינוך בשיתוף עם אורנים, המכללה האקדמית לחינוך בקרית טבעון. הפרויקט יתקיים החל מה-1 בפברואר, 2014 ועד ה-31 בינואר, 2016. במהלכו יפגשו 20 סטודנטיות וסטודנטים לחינוך מכל אחד משני המוסדות להכשרה תיאורטית ולעבודת מחקר מעשית משותפת. תוצאות המחקר יתפרסמו באינטרנט עם סיום הפרויקט.