תחום פעילות 3: תרבויות ותקשורת

פיתוח מיומנויות תקשורת של סטודנטיות וסטודנטים לרפואה באמצעות רפואה אינטגרטיבית

שיחה בין רופאה או רופא מצד אחד לבין מטופלת או מטופל בצד השני עשויה להשפיע על מידת הצלחתו של הטיפול. למרות שהיבט זה של הטיפול ידוע ברפואה, הוא עדין אינו מקבל את תשומת הלב הנדרשת בשגרת הטיפולים. תופעה זו מבקש פרויקט ישראלי-גרמני לשנות: הוא מציע לסטודנטיות וסטודנטים לרפואה משתי המדינות את ההזדמנות לשפר את כישורי התקשורת שלהם, תוך שימוש בטכניקות הלקוחות ממה שמכונה 'רפואה אינטגרטיבית'.

משתתפות ומשתתפי הפרויקט
16 סטודנטיות וסטודנטים לרפואה
4 מאמנות ומאמנים
מטופלות ומטופלים מישראל ומגרמניה
 
תכני הפרויקט
כיצד ניתן לבנות תקשורת קונסטרוקטיבית ואמפטית בין החולה לרופא/ה? תקשורת כזו, החשובה כל כך לאבחון, לטיפול ולתהליך ההחלמה, ניצבת במרכז הפרויקט, שבמהלכו ישפרו סטודנטיות וסטודנטים ישראלים וגרמנים את כישורי התקשורת שלהם.  הם יעבדו עם טכניקות תקשורת מילוליות ולא מילוליות הלקוחות מן הרפואה האינטגרטיבית (IM), השמה דגש על צרכיו הייחודיים של המטופל/ת. אלה כוללות שיטות טיפוליות מן הרפואה הקונבנציונלית, כמו גם מהרפואה האלטרנטיבית, טכניקות מגע מתוך השיאצו או שיטות טיפוליות אחרות.

שיטות העבודה בפרויקט
במסגרת סדנאות וקבוצות עבודה דו-לאומיות יתנסו משתתפות ומשתתפי הפרויקט בטכניקות הללו. הם בוחנים כיצד הן משפיעות על התקשורת בין הרופא/ה למטופל/ת: האם הן מסייעות להעניק למטופלות ולמטופלים מקום לביטוי עצמי ותחושה שהם משתתפים בתהליך הריפוי? ובאילו תנאים ניתן לשלב יישומים אלה בתכנית הלימודים באוניברסיטאות?

מטרות הפרויקט
מטרת הפרויקט הינה בחינה של שיטות נבחרות מתוך הרפואה האינטגרטיבית עבור התקשורת בין רופאות ורופאים למטופליהם והכנסתן לשימוש. את תוצאות עבודתם יציגו משתתפות ומשתתפי הפרויקט בכנסים מדעיים בפרסום מקצועי וברשתות הסטודנטיאליות.
משתפים פעולה
המרכז הרפואי בני ציון בחיפה
Charité, בית הספר לרפואה בברלין