תחום פעילות 2: חדשנות וטכנולוגיה

BauNow - באוהאוס היום בגרמניה ובישראל

השם ״באוהאוס״ מסמל שיטות חדשניות לשיתוף פעולה חוצה דיסציפלינות, המשלב מלאכה ואמנות, וכן שיתוף רעיונות וגישה ניסיונית במטרה למלא צרכים חברתיים. החלוצות והחלוצים של המודרנה הקלאסית השפיעו השפעה ניכרת על האמנות והארכיטקטורה בראשית המאה ה-20 הן בגרמניה והן בישראל.

לרגל יובל המאה לייסוד בית הספר הממלכתי ״באוהאוס״ בוויימר מפגיש הפרויקט חוקרות וחוקרי עיצוב מירושלים ומדסאו במטרה להאיר את רעיונות היסוד של הבאוהאוס מנקודת המבט של ימינו וליצור תערוכה משותפת.

משתתפות ומשתתפי הפרויקט
10 סטודנטיות וסטודנטים לעיצוב מירושלים
10 סטודנטיות וסטודנטים לעיצוב מדסאו
4 מנחות ומנחים אקדמיים

תכני הפרויקט
במסגרת הפרויקט ייבחן תפקידו של העיצוב בתנאים הכלכליים והחברתיים של ימינו, וזאת באמצעות דיאלוג יצירתי בין-תרבותי בין ישראל לגרמניה. מיקומם של שני בתי הספר לעיצוב המשתתפים בפרויקט משמש כאן גורם חשוב: דסאו, ״עיר הבירה של הבאוהאוס״ בעלת ההשפעה הרבה, עיר שבה נולדו רעיונות חדשים, וישראל, המקום שבו הרעיונות הללו הוסיפו להתפתח והשתלבו עם חידושים מקומיים. כך תיווצר קרקע פורייה שתאפשר לבחון אילו ערכים משותפים ושונים נוצרו מתוך רעיון הבאוהאוס ועל מה מכך יכולות ויכולים להתבסס מעצבות ומעצבים מודרניים.

שיטות העבודה בפרויקט
בבסיסו של הפרויקט עומדות שתי סדנאות, שבהן יעבדו הסטודנטיות והסטודנטים בקבוצות בילטרליות ויבחנו רעיונות באוהאוס בהתייחס לשלושה תחומים: אסתטיקה, טכנולוגיה ושאלות חברתיות. לצד הסדנאות בישראל ובגרמניה יתקיים בין המשתתפות והמשתתפים גם שיתוף פעולה באמצעים וירטואליים. תשומת לב מיוחדת תינתן לרלוונטיות של הערכים שנבחנו לאתגרים אקטואליים. המשתתפות והמשתתפים ישרטטו ביחד תוכניות, אובייקטים וטקסטים, שיוצגו בתערוכה מסכמת בשתי הארצות.

מטרות הפרויקט
מטרת התערוכה, שתהיה נגישה גם אונליין, היא לעורר דיון שיאיר את חשיבותם של רעיונות הבאוהאוס ואת הרלוונטיות שלהם בשתי החברות. היא תדגים כיצד ניתן לעצב אובייקטים וחללים שבהם מתמזגות נקודות מבט טכנולוגיות, אסתטיות וחברתיות. מכיוון שבאוהאוס הוא רעיון שטבע חותם בשתי הארצות, הפרויקט מבקש להשתמש בו כשפה משותפת בין שתי התרבויות.
משתפים פעולה
בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים
אוניברסיטת אנהאלט למדעים שימושיים, דסאו