זיכרון וגיוון במפגשי צעירים גרמנים-ישראלים

נוער זוכר באופנים אחרים. ניסיון ראשוני עם תובנה זו נאסף כבר ב-2012 על ידי עובדות ועובדים צעירים באתר ההנצחה ומרכז הלימוד 'בית ועידת ואנזה' בברלין ו'מול נבו' - המרכז לפיתוח דיאלוג חינוכי חברתי בתל אביב, זאת במסגרת הפרויקט "מפגשי צעירים וזיכרון בחברות רב-תרבותיות". כעת נערך ביקור הגומלין של הקבוצה הישראלית בברלין: 14 תלמידות ותלמידים מבית הספר 'סולם צור' בגליל המערבי נפגשים בברלין ובברנדנבורג עם מספר דומה של משתתפות ומשתתפים צעירים מגמנסיה 'שילר'.

 המשימה גם הפעם דומה: בימי עיון, סדנאות, מפגשים במקום וביקורים באתרים הם מעבדים צורות חדשות של זכרון השואה, כאלה שגם מתאימים לגילם ובעת ובעונה אחת משלבים את מגוון הרקעים החברתיים והתרבותיים שלהם. במרכזו של פרויקט זה ניצבת עבודתם המסורה של אנשי מקצוע צעירים מתחום החינוך, אשר פיתחו את המתודה החינוכית לפיה ייערך מפגש קבוצתי בהנחייה צמודה ותוצאותיו יסוכמו בסרט תיעודי. בכך מקדמים יוזמי הפרויקט את שעומד לנגד עיניהם מעל לכל: הבאת רוח חדשה לתרבות הזיכרון, כזו שתביא בחשבון את חוויותיהם וצרכיהם של בני נוער ברצינות ואשר תוכל להשתלב במתודות מקצועיות חדשניות בתחום החינוך לנוער. לחקר שיח הזיכרון המסורתי בישראל ובגרמניה תפקיד חשוב, כמו גם לעולמות השונים והמגוונים של אנשים צעירים. הוא מהווה הצבה של נדבך חדש על גבי התובנות הישנות הקיימות. עבור המנחות והמנחים הצעירים שינהלו את הסדנאות מהוות ההעברה של יידע מורכב והעבודה האינטנסיבית עם התלמידים אתגר לא פשוט. בסופו של יום מרוויחים שני הצדדים מהגישה החדשה בתחום החינוך לנוער.

 "זיכרון וגיוון במפגשים צעירים גרמנים-ישראלים" הוא פרויקט של אתר ההנצחה ומרכז הלימוד 'בית ועידת ואנזה' בברלין ו'מול נבו' - המרכז לפיתוח דיאלוג חינוכי חברתי בתל אביב. הפרויקט יתקיים בתקופה שבין ה-1 למרץ וה-1 לספטמבר, 2013. מטרת הפרויקט היא הכשרה והתקשרות של אנשי מקצוע צעירים בתחום החינוך ותרבות הזכרון. ראשית מכינים בנפרד הצוותים את הקבוצות בנות 14 תלמידות ותלמידים מגרמניה ומישראל למפגש ולאחר מכן מלווים אותן בברלין באמצעות סדנאות במסגרת התכנית. הפרויקט מהווה המשך לפרויקט "מפגשי צעירים וזיכרון בחברות רב-תרבותיות" משנת 2012, ונחתם עם סרט תיעודי תלת לשוני על מטרותיו, שיטותיו ותוצאותיו.