תחום פעילות 1: פוליטיקה וחברה

Out of Place

משתתפות ומשתתפי הפרויקט
יוצרות ויוצרי קולנוע צעירים

תכני הפרויקט
כיצד יכולה אינטגרציה להצליח בחברות פלורליסטיות מודרניות? זוהי הסוגיה המרכזית בה עוסקים עשרת הסרטים הקצרים של הפרויקט. באמצעות תמונות נעות - ונוגעות - מבקש OUT OF PLACE לשרטט ספקטרום חברתי אפשרי, החורג הרבה מעבר לנורמות חברתיות, תרבותיות, מגדריות ואחרות. פיתוח חזון קולנועי בתהליך היצירה הינו היבט בלתי נפרד מהפרויקט. היבט נוסף, המשמש נקודת מוצא והמלווה את התהליך כולו, מהווה ההתמודדות עם מאבקי זהות על רקע האתגרים החברתיים העכשוויים, כהגירה, מתחים אתניים או דתיים או אי-שוויון מגדרי.

שיטות העבודה בפרויקט
משתתפות ומשתתפי הפרויקט ירכיבו עשרה צוותים מעורבים משתי המדינות וילוו על ידי מאמנות ומאמנים מתעשיית הקולנוע. כל צוות יפיק סרט תיעודי קצר בן 7-10 דקות. בתחילת הפרויקט יערך ביקור בפסטיבל דוקאביב ושלב הפיתוח יתקיים אף הוא בישראל, אולם שלבי העריכה והפוסט-פרודקשן יתקיימו בגרמניה.

מטרות הפרויקט
מטרת הפרויקט הנה הפקת עשרה סרטים דוקומנטריים קצרים, אך מלאים, אשר יוקרנו בפסטיבלי סרטים בישראל ובגרמניה ויתרמו לדיונים החשובים בנושאי הכרה ואינטגרציה. הפרויקט יחזק את הבנתם העצמית של המשתתפות והמשתתפים כיוצרי סרטים פוליטיים ואת רשתות הקשר בינם לבין עצמם.
משתפים פעולה

One Two Films GmbH מברלין
קרן גשר לקולנוע רב תרבותי בישראל