מפגשי צעירים וזיכרון בחברות רב-תרבותיות

זו הפעם השניה שפרויקט המפגשים מכנס יחדיו צעירות וצעירים מגרמניה ומישראל, 14 מכל מדינה. המטרה: מציאת צורות זכרון לרדיפת והשמדת יהודי אירופה, אשר מתאימות לצעירים בחברות המאופיינות בגיוון תרבותי, שכן אין רק צורת התבוננות אחת, סטריאוטיפ אחד וסיפור יחיד על העבר הנאציונל סוציאליסטי, אלא זוויות ראיה שונות ומגוונות. אלה עשויות להיות תלויות חברה, תלויות תרבות או פוליטיקה ויתכנו להן סיבות משפחתיות או אישיות. ההכרה בנסיבות אלה ניצבה כנקודת המוצא של המסע והובילה במובן המטונימי במהלך הסמינרים המכינים אל סיפורי המוצא של המשתתפים. במובן המילולי הובילה הכרה זו למסע לימודי בישראל. במסגרת סמינרים וסדנאות, אשר יתקיימו במהלך הביקור, ייעבדו תלמידות ותלמידים מהגימנסיה 'שילר' בברלין ומבית הספר 'סולם צור' שבגליל המערבי הצעות לאופני זכרון המתכתבים עם חוויותיהם האישיות והעונים על צרכיהם.

זהו מסע גם עבור אלה המופקדים על פיתוח התכנית, עובדות ועובדים צעירים באתר ההנצחה ומרכז הלימוד 'בית ועידת ואנזה' בברלין בשיתוף עם 'מול נבו' - המרכז לפיתוח דיאלוג חינוכי חברתי בתל אביב. עבורם מהווה הפרויקט אפשרות לבחינה של גישות חדשות במלאכת החינוך הפוליטי ועבור המלוות והמלווים, הזדמנות לתעד. קבוצות המשתתפים הורכבו מתוך דגש על גיוונן והנושא שעל הפרק חיבר את העבר, כמו גם את ההווה עם היבטים חברתיים ופסיכו-סוציאליים. בנוסף לכל אלה מפתחים התלמידות והתלמידים במהלך ההכנות למפגש בניהם תסריט עבור סרט דוקומנטרי, אשר יתעד את עבודתם המשותפת. את התסריט יפיק אחד ממשתתפי התכנית.

'מפגשי צעירים וזכרון בחברות רב-תרבותיות’ הינו פרויקט של אתר ההנצחה ומרכז הלימוד 'בית ועידת ואנזה' בברלין בשיתוף עם 'מול נבו' - המרכז לפיתוח דיאלוג חינוכי חברתי בתל אביב. 14 תלמידות ותלמידים מכל אחד מבתי הספר, הגמנסיה 'שילר' בברלין וביה"ס 'סולם צור' בגליל המערבי, נפגשים בישראל ומשתתפים יחדיו בסמינרים, סדנאות, מפגשים וביקורים. למסע הלימודי קדמו סמינרי הכנה, תיעוד המטרות, המתודות והתוצאות. את הפרויקט תחתום הפקה של סרט דוקומנטרי.