Back and Forth 2015 - הלוך ושוב

כיצד רואות את ברלין נשים ואנשים צעירים מישראל, ומהי מנגד נקודת המבט של מקבילותיהן הגרמניות על תל אביב? הפרויקט התיעודי "הלוך ושוב" של האקדמיה הגרמנית לטלוויזיה וקולנוע בברלין ואוניברסיטת תל אביב כבר שלח בשנים 2012 ו- 2013 סטודנטיות וסטודנטים בצוותים המשותפים להתחקות אחר עקבותיהם האחד של השני. ב-2015 ממשיך המסע: עם משתתפות ומשתתפים חדשים, אשר יספרו סיפורים אישיים נוספים ויספקו זוויות התבוננות חדשות. הכאן ועכשיו: כיצד הם נתפסים בברלין ובתל אביב? מהם הנושאים עימן מתמודדות יוצרות ויוצרי סרטים מתחילים בהקשר הזה, ואילו פנים ומציאות חיים הם לובשים? מה מעסיק את הדור הצעיר כאן, כמו שם ומהן המטרות שהוא שם לעצמו?

 

יוצרות ויוצרים מנוסים משתי המדינות יכוונו את התלמידות והתלמידים, כיצד לגבש נושא על בסיס שאלות כאלה וכיצד ליצור תמונה נעה מתוך תצפיותיהם האישיות. המנחות והמנחים מלוות אותם בדרכם משלב הרעיון אל הסרט המוגמר. נקודת המבט המתבוננת אינה מוגבלת בכך למתרחש מול המצלמה: בצוותים מעורבים, לומדות המשתתפות והמשתתפים על האישי ועל האחר, גם בעבודה משותפת. בשלב ראשון יפתחו יחדיו קונספטים, אותם יצלמו בהמשך ויסיימו בעבודות הפוסט-פרודקשן, שיערכו במוסדות בהם הם לומדים.

 

האתגר הייחודי הפעם: כל הבימאיות והבימאים בוחרות את צוותי הצילום וההפקה שלהן במדינה השניה. כך נושאת עימה העבודה על הנושא והתוכן, גם התמודדות עם תרבות עבודה שונה. האם שגרת העבודה בתחום הקולנוע שונה מהמוכרת, או דווקא דומה? אילו השפעות יש לכך על תהליך היצירה, וכיצד משנות השפעות אלה את זווית הראיה? בנוסף לתיעוד קטעים מהמציאות האנושית, מתקבלות כאן גם התנסויות אישיות, המשתלבות בעבודה.

 

בסוף מתקבלות ארבע דיוקנאות של מציאות, כפי שרואות אותה מבחוץ המשתתפות והמשתתפים בפרויקט, ובו זמנית, כפי שחוו אותה בעצמן: שני מטרופולין, ארבעה סיפורים אישיים.

 

"הלוך ושוב" הוא פרויקט של האקדמיה הגרמנית לקולנוע וטלויזיה בברלין (dffb), בשיתוף עם החוג לקולנוע ולטלויזיה בפקולטה לאמנויות ע"ש יולנדה ודוד כץ באוניברסיטת תל אביב. הפרויקט, שזה הסיבוב השני שלו, יתקיים השנה בין ה-16 במרץ 2015 ל-31 באוקטובר, 2016. במסגרתו ייצרו 12 סטודנטיות וסטודנטים משתי האוניברסיטאות בשתי הערים בצוותים מעורבים ארבעה סרטים תיעודיים. לאחר השלמתם, ישתתפו הסרטים בתחרויות בפסיטבלי קולנוע.