ViceVersa: סדנא למתרגמות ולמתרגמי ספרות גרמנית ועברית

יצירתה הספרותית של הקהילה אוגרת את עושרה התרבותי, ושפה שהפכה לרומן או לשיר מכילה על כן בהתאם, יותר ממילים. כיצד יכול תרגום מעברית לגרמנית ולהיפך, להעביר באופן רגיש את מה שבשפת האם מהדהד מעבר לנאמר? פגישות העבודה המשותפות של שישה עד שבעה מתרגמות ומתרגמים גרמנים עם כמספר הזה מתרגמות ומתרגמי עברית, מאפשרות זו הפעם השלישית לדבר בהרחבה על שאלות חשובות אלה ואחרות, הנוגעות לתרגום הספרותי. שכן, העברה של ספרות משפה אחת לשניה מהווה במובן הפיגורטיבי גם תרגום של תרבות, שפה ואורח חיים.

סדנת התרגום הגרמני-עברי ViceVersa תתמקד גם השנה בפרויקטים הנוכחיים עליהם עובדים המשתתפים. כך נוצרות תובנות ישירות על עבודותיהן של העמיתות והעמיתים למקצוע. מתוך דיונים בדוגמאות קונקרטיות הופך המקרה היחיד לידע כללי ממנו מורווחים כל המשתתפים. הסמינרים והעבודה האינטנסיבית על טקסטים משלימים האחד את השני ולכך נוספת גם תרומתם של נשות ואנשי מקצוע. דינמיקה זו מתקיימת הן במפגשים המקומיים והן בשיתוף הפעולה עצמו: אחרי ירושלים וברלין, תארח השנה מועצת המתרגמים האירופית (EÜK) את הסדנה ב-Straelen שב-Nordrhein Westfalen. ה-EÜK הינו המרכז הראשון והגדול בעולם למתרגמות ומתרגמי ספרות. המרכז כולל ספרייה ייחודית שבה ניתן למצוא, בנוסף לספרות העברית השגרתית, גם הרבה מהספרות המקצועית העדכנית בעברית. מתוך משוב ישיר על העבודות האישיות, נוצרות בסופו של פרויקט רשתות קשר הדדיות בין העמיתות והעמיתים למקצוע.

 "ViceVersa: סדנא למתרגמות ולמתרגמי ספרות גרמנית עברית" היא פרויקט של מועצת המתרגמים האירופאית ב- Straelen שבנורדריין-ווסטפליה (Europäischen Übersetzer-Kollegiums Nordrhein-Westfalen in Straelen e.V), בשיתוף פעולה עם המכון לתרגום הספרות בעברית בבני ברק. בין ה-1 במאי ל-31 בדצמבר, 2015, מפגיש הפרויקט שישה עד שבעה מתרגמות ומתרגמים גרמנים וישראליים מנוסים ובעלי פרסומים על מנת לקיים חילופין ושיתוף פעולה במסגרת סדנאות וימי עיון משותפים. מתכונת הסמינר נבנתה על ידי מנהלת פרויקט גרמניה ומנהל פרויקט ישראלי. הפרויקט מסתיים במתן הערכה.